หยุดการส่งต่อหรือซื้อขายฐานข้อมูลลูกค้าให้ภายนอกเพื่อลดการโทรขายประกัน/คอร์ส/แพคเกจ ฯลฯ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 35,000 คน!


บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องรับสายที่ไม่รู้จัก เพราะคาดว่าอาจเป็นลูกค้าหรือสายสำคัญเร่งด่วน หรืออ่าน SMS, E-mail ที่ถูกส่งเข้ามา แต่กลับพบว่าเป็นการรบกวนขายประกันภัย ประกันสุขภาพ คอร์สเสริมความงาม สถาบันสอนภาษา ฯลฯ เมื่อสอบถามกลับไปยังผู้ติดต่อมาก็มักได้รับการกล่าวอ้างเสมอว่ามาจากฝ่ายการตลาดของตน บางครั้งในช่วงเดือนใกล้สิ้นปี เราอาจต้องรับสายจากปริษัทประกันภัยนับสิบแห่งไม่เวนแต่ละวัน ทั้งที่ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลการใช้ยี่ห้อ/รุ่นของรถเราใช้ น่าจะมีแค่ไม่กี่ธุรกิจที่ถือข้อมูลนี้อยู่ การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในด้านข้อมูลส่วนตัวในประเทศไทยยังอ่อนด้อยมาก และทำให้รู้สึกหงุดหงิดและไม่ปลอดภัยทุกครั้ง จะทำอย่างไรให้คนไทยได้รับการคุ้มครองจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ ด้วยการสื่อสารที่เจ้าตัวไม่ยินยอมและไม่ยินดีเช่นนี้...

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทั้งภาคธุรกิจและบุคลากรบางคนในองค์กรเหล่านั้น จะได้รับบทลงโทษจากการร้องเรียนในกรณีซื้อขายข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคในฐานข้อมูลของตน ขอเชิญลุกขึ้นปกป้องสิทธิผู้บริโภค และสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณนักการตลาดให้สังคมของเราไม่ต้องเต็มไปด้วยภาคธุรกิจที่เห็นแก่ได้ร่วมกัน