ธนาคารหยุดขายพ่วงประกันบนบัตร ATM

ธนาคารหยุดขายพ่วงประกันบนบัตร ATM

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25,000 คน!
หากถึง25,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org

องค์กรปีกแห่งชัย ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ

- เบื่อไหมกับการที่ต้องเสียเงินซื้อประกันที่พ่วงมากับบัตร ATM ของธนาคารต่างๆ ทั้งๆที่บัตร ATM มาตรฐาน ควรจะเป็นบริการที่ธนาคารอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากกว่า

- เหตุใดธนาคารมักจะอ้างว่าบัตร ATM ธรรมดาหมด ทั้งๆที่ควรจะเป็นบัตรพื้นฐานของทุกธนาคาร และมักใช้เวลานานมากในการเบิกบัตรธรรมดา จนลูกค้าส่วนใหญ่ที่ต้องการบัตรไม่สามารถรอได้

เราอยากเห็นธนาคารเป็นสถาบันที่ให้บริการด้านการเงิน มากกว่าที่จะหาผลประโยชน์แบบได้เปล่าจากการบังคับซื้อประกันพ่วงบัตรจากลูกค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการประกันนี้ และเสียเงินเปล่าให้แก่ธนาคารทุกปี

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25,000 คน!
หากถึง25,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org