การเเต่งตัวไปโรงเรียน

การเเต่งตัวไปโรงเรียน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 10,000 คน!
หากถึง10,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว
BOM TH ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การไม่กำหนดชุดฟอร์มในการไปเรียนหนังสือจะทำให้ครอบครัวบางครอบครัวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดนักเรียนนักศึกษาเพราะบางครอบครัวมีฐานะการเงินที่ไม่ค่อยสู้ดีนักเเละยังช่วยเเบ่งเบาภาระของครอบครัวของนักเรียนนักศึกษาได้ด้วย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 10,000 คน!
หากถึง10,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว