ปิดแคมเปญรณรงค์

คนไทยทุกคนใช้ บัตรรักษาพยาบาลเดียวกัน

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 7,668 คน


คนไทยทุกคนใช้ บัตรรักษาพยาบาลเดียวกัน ด้วยนโยบาย

ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรม ระบบสุขภาพ ระบบเดียว มาตราฐานเดียว

            อยากจะมาเสนอนโยบายเรื่องสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้ระบบสุขภาพ มีมาตรฐานเดียว กองทุนเดียว เราอยากเห็นว่า ต่อไปเวลาคนไปรักษาที่โรงพยาบาลไม่ต้องถามว่าใช้สิทธิอะไร ใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียว ได้รับการรักษาแบบเดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน โดยหลักคิดนี้ ไม่ได้เป็นการไปดึงสิทธิเดิมของใครให้ต่ำลง แต่เราต้องการให้เกิดความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ หลักคิดสำคัญก็คือ สิทธิเรื่องสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนโดยที่จะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และ ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และ มาตรฐานเดียวกันทุกคน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องลงทุน ไม่ใช่เรื่องภาระ เป็นการลงทุนของรัฐในเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน

            คนไทยเรามี 65 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์เรื่องของการมีหลักประกันสุขภาพที่ยาวนาน เริ่มต้นจากข้าราชการก่อน ซึ่งปัจจุบันข้าราชการที่มีหลักประกันสุขภาพ ประมาณ 5 ล้านคน ต่อมาก็มีระบบประกันสังคมเกิดขึ้นในปี 2533 ทำให้ปัจจุบันคนประมาณอีก 13 ล้านคน มีสิธิเรื่องของสุขภาพเพิ่มเติม ต่อมา ก็เหลือคนอีก 48 ล้านคนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ จึงเกิดบัตรทองขึ้นมาในปี 2545 ทำให้ทุกคนตอนนี้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยรัฐดูแล แต่ว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่แต่ต่างจากคนอื่น ใน 3 กลุ่มนี้ นั่นก็คือ กลุ่มประกันสังคม เพราะว่า ข้าราชการกับบัตรทอง รัฐใช้ภาษีมาจัดสรรเพื่อที่จะจัดระบบประกันสุขภาพให้ ในขณะที่ กลุ่มประกันสังคม ก็เสียภาษีด้วย และถูกหักเงิน 5% ทุกเดือน นายจ้างอีก 5% เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และในความเป็นจริงรัฐต้องจ่ายด้วย 5% แต่ตอนนี้ รัฐจ่ายเพียง 2.75% ทีนี้ใน 5%นั้นถูกนำมาจ่ายเป็นค่าสุขภาพเพียง 0.88% ซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวที่ยังต้องจ่ายค่าสุขภาพของตัวเอง นี่คือความเหลื่อมล้ำที่คนในกลุ่มประกันสังคมต้องจ่ายถึง 2 เด้ง

                                        จึงเป็นที่มาของการเสนอนโยบาย

                               “คนไทยทุกคนใช้ บัตรรักษาพยาบาลเดียวกัน”

            เราอยากลดความเหลื่อมล้ำนี้ โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณสุขภาพเท่ากันกับสิทธิอื่น โดยเราไม่ได้จะไปแตะสิทธิประโยชน์เดิมอีก 6 เรื่องของประกันสังคม และเท่าที่เราเคยถามผู้ประกันตนมา ก็ยังเต็มใจจะให้หัก 5% เท่าเดิม ส่วน 0.88% ที่จะนำมาจ่ายเรื่องสุขภาพ ให้นำไปสมทบชราภาพ เพื่อที่เราจะได้มีบำนาญ บำเหน็ด กินมากขึ้นในยามชรา นี่คือประการแรกที่เราต้องลดความเหลื่อมล้ำเรื่องนี้ ทุกคนจ่ายภาษีก่อนป่วย หรือเรียกว่า เป็นการร่วมจ่ายก่อนป่วยโดยผ่านระบบภาษี โดยรัฐจัดสรรงบประมาณส่วนนี้อยู่แล้ว ดังนั้นคนที่ใช่สิทธิประกันสังคมก็ต้องได้รับสิทธินี้ด้วย เหมือนกับข้าราชการ และ บัตรทอง

            ประวัติศาสตร์มันเป็นมาแบบนี้ แต่ชุดสิทธิประโยชน์แต่ละอันมันไม่เหมือนกันในหลายเรื่อง ยกตัวอย่างเช่น เรื่องทันตกรรม ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม เมื่อก่อนเบิกได้ 600 บาท ปัจจุบันผู้ใช้สิทธิประกันสังคมได้เฮ เพิ่มขึ้นมาเป็น 900 บาท แค่ค่าขูดหินปูนก็ไม่พอแล้ว ในขณะที่ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง และ ราชการ เบิกได้ตามจริง อย่างการรักษารากฟันมันก็ถือเป็นความเจ็บป่วยอย่างหนึ่ง อันนี้คือความเหลื่อมล้ำ เพราะฉะนั้นเราอยากเห็นชุดสิทธิประโยชน์ที่มันเป็นความจำเป็นของทุกคนเหมือนกัน เนื่องจากผู้จัดสรรงบเป็นคนละส่วน สิทธิ์ก็ไม่เท่ากันสักที เรื่องนี้เองนักวิชาการก็ได้ศึกษาเอาไว้ ว่าอะไรที่จำเป็น ส่วนเรื่องที่เกินความจำเป็นก็ต้องจ่ายเพิ่มกันเอาเอง ไม่ใช่มานำเงินภาษีของส่วนรวมไปจ่าย นี่คือพื้นฐานความจำเป็นที่รัฐต้องรับผิดชอบ เพราะทุกคนก็ต้องเสียภาษีเท่ากัน แต่เราไม่เอาระบบร่วมจ่ายหน้างานนะคะ เพราะไม่อย่างนั้น คนที่ไม่มีเงินก็ตายก่อน เพราะเคยมีช่วงหนึ่งที่มีแนวคิดจะใช้วิธีการร่วมจ่าย 30% นั่นหมายความว่า 1000 บาท จ่าย 300 บาท สำหรับบางคนมันเยอะมากนะคะ หรือถ้า 100,000 บาท ต้องจ่าย 30,000 มันไม่ใช่เงินน้อยๆ ดังนั้นต้องใช้วิธี ทุกคนร่วมจ่ายก่อนป่วย ก็คือจากเงินภาษีนั่นเอง ถ้าเงินไม่พอก็ไปเก็บภาษีเพิ่ม แล้วบอกด้วยว่าที่เพิ่มมา 1% เอามาใส่ในระบบสุขภาพ ให้คนทุกคนได้ประโยชน์ แบบนี้เราโอเค เรายอมจ่าย ดังนั้นเพื่อลดค่าบริหารจัดการระบบ ก็ควรรวมกองทุน เป็นระบบเดียว กองทุนเดียว

            เข้าใจประวัติศาสตร์ว่ามันเกิดขึ้นต่างกัน แต่มาถึงวันนี้ถ้าจะปฏิรูป ก็คือทำให้เป็นมาตรฐานเดียว กองทุนเดียว ให้มันไม่เกิดความเปรียบเทียบ เกิดความเหลื่อมล้ำกัน ได้สิทธิ์เท่าเทียมกันในความจำเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้ เป็นการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข และ เราเองก็ไม่อยากเห็นใครต้องมาเผชิญกับภาวะล้มละลายจากสุขภาพ  

 

ขอบคุณภาพจาก : http://decembertown.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/สุภัทรา กำลังรอให้คุณช่วย

สุภัทรา นาคะผิว อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«รัฐบาล : คนไทยทุกคนใช้ บัตรรักษาพยาบาลเดียวกัน» คุณสามารถร่วมกับ สุภัทรา และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 7,667 คน ได้แล้วตอนนี้เลย