ลดค่าไฟให้ประชาชนในช่วง Covid-19 บ้านละ 50 % ต่อรอบบิล

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!


ผู้คนทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาการระบาดของไวรัส Covid-19 และความตกต่ำทางเศรษฐกิจที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ รัฐบาลและผู้มีอำนาจของประเทศที่พัฒนาแล้วมีความพยายามที่จะช่วยประชาชนของตัวเองในภาวะวิกฤตนี้อย่างน่าชื่นชม ในขณะเดียวกันประเทศที่ด้อยพัฒนาอย่างประเทศไทย กลับขึ้นราคาหน่วยค่าไฟฟ้าทั้งที่รัฐบาลประกาศ lockdown และต้องการให้ประชาชนอยู่ที่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้ราคาค่าไฟของเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประชาชนที่หาเช้ากินค่ำและเสียภาษีอย่างสุจริตนั้นสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือในภาวะคับขัน มีผู้ร้องเรียนใน Facebook Page มากมายเกี่ยวกับค่าไฟที่เพิ่มขึ้นแต่กลับไม่ได้รับการดูแลอย่างที่ควร ไม่มีการนำเสนอนโยบายการลดราคาที่ฟังขึ้นหู การลดราคาไฟฟ้าจะทำให้ประชาชนอยู่ติดบ้านมากขึ้นและจะส่งผลให้การระบาดลดลงตามไปด้วย ถ้าองค์กรการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถจะลดให้ทุกบ้านได้ 50 % ก็ควรจะลดให้อยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลกับสถานการณ์โรคระบาดระดับโลก เราเชื่อว่าประเทศของเรามีศักยภาพทางด้านการเงินมากพอที่จะให้ส่วนลดค่าไฟ 50% กับทุกครัวเรือน เราจึงขอความร่วมมือจากทุกคนที่เห็นด้วยกับแคมเปญนี้ ลงชื่อเพื่อร้องเรียนให้รัฐบาล กกพ. และผู้ว่าการการไฟฟ้าพิจารณาปรับลดค่าไฟให้ทุกครัวเรือนในอัตรา 50% ต่อรอบบิลและยาวนานจนกว่าจะสิ้นสุดการ lockdown