ปิดแคมเปญรณรงค์

ระงับการเก็บค่าธรรมเนียมศูนย์กระจายสินค้า

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 410 คน


นโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศูนย์กระจายสินค้าในอัตราร้อยละ 1 จากมูลค่าสินค้าราคาปกของทุกใบส่งสินค้า ของบริษัทร้านหนังสือเฟรนไชส์รายใหญ่ คือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และ อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ กับสำนักพิมพ์  ทำให้ต้นทุนการผลิตหนังสือต้องเพิ่มสูงขึ้น ถือเป็นการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้สำนักพิมพ์ซึ่งในที่สุดจะส่งผลกระทบถึงราคาหนังสือและผู้ซื้อหนังสือ เครือข่ายธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็กจึงได้จัดทำหนังสือร้องเรียนนี้ขึ้นเพื่อให้สำนักพิมพ์ต่างๆ และผู้อ่านได้แสดงความไม่เห็นด้วย คัดค้านการเรียกเก็บเงินเพิ่มในครั้งนี้ เครือข่ายธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็ก กำลังรอให้คุณช่วย

เครือข่ายธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็ก (คสล.) อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ระงับการเก็บค่าธรรมเนียมศูนย์กระจายสินค้า» คุณสามารถร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็ก และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 409 คน ได้แล้วตอนนี้เลย