ยกเลิกการฝึกภาคสนามรด.

ยกเลิกการฝึกภาคสนามรด.

สร้างแล้ว
6 มิถุนายน ค.ศ. 2022
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
คณะกรรมาธิการการทหาร
ผู้สนับสนุน 1,628เป้าหมายต่อไป 2,500
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย P P

สวัสดีครับ

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันไม่อำนวนต่อการฝึกภาคสนามของรดและทางผู้จัดแคมเปญจึงแยกหัวข้อออกเป็นหัวข้อต่างๆ เพื่อแจ้งให้ผู้ที่ยังทราบจะได้ทำความเข้าใจในจุดนี้

  1. เนื่องด้วยสถานะการณ์การติดเชื้อในปัจจุบันที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการฝึกภาคสนามรด. ถึงแม้จะมีการพิจารณาในการเปลี่ยนโรคโควิด19ให้เป็นโรคประจำถิ่นแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าความรุนแรงของเชื้อและความสามารถในการแพร่กระจายในวงกว้างยังแทบไม่ลดน้อยลง นอกจากนี้ยังมีการระบาดของโรคฝีดาษลิงที่อาจจะเข้ามาระบาดในไทยด้วย แต่การฝึกรด.ภาคสนามนั้นต้องมีการสัมผัสและรับประทานอาหารร่วมกันจำนวนมาก จึงทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อและแพร่กระจายในวงกว้างเนื่องจากไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และมีการสัมผัสใกล้ชิดซึ่งอาจทำให้เปิดโอกาศในการติดเชื้อได้นอกจากนี้แล้วยังไม่มีเงื่อนไขในการรับผิดชอบต่อผู้เข้ารวมกิจกรรมหรือมาตรกาป้องกันการติดเชื้อที่แน่ชัด เนื่องด้วยเป็นกิจกรรมภาคบังคับในการจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 
  2. ว่าด้วยระบบสาธารณสุขที่ไม่สะอาดมากพอและไม่มีความพร้อมต่อการรับรองคนจำนวนมากที่จะเข้ามาใช่งานพร้อมกัน ทั้งในโรงอาหารที่ม่มีมาตาการรักษาความสะอาดในการเก็บรักษาอาหารที่จะนำมาจำนายและการทำความสะอาดของจาน,ช้อน,ซ้อมฯลฯที่ยังมีคาบหลงเหลืออยู่ นอนจากนี้ระบบสุขภัณฑ์ยังมีความสกปรกค่อนข้างมากเนื่องจากไม่ได้ทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องและไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้งาน
  3. เนื่องจากการเลื่อนการจัดการฝึกรด.ภาคสนามออกไปทับกับเวลาการเปิดการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัยจึงทำให้นิสิตนักศึกษาที่ถูกเรียกตัวกลับไปฝึกรด.ภาคสนามนั้นได้รับความเดือดร้อนเพราะจะต้องลาหยุดเรียนของทางมหาวิทยาลัยที่มีระบบการเรียนการสอนแบบหมู่คณะจึงทำให้ตามงานได้ยาก นอกจากนี้นิสิตนักศึกษาที่ถูกเรียกตัวไปฝึกยังต้องเสียค่าเดินทางไปยังสถานที่ฝึกและหลายคนต้องเสียค่าใช่จ่ายในการเดินทางที่สูงเพราะการกระจายตัวของศูนย์ฝึกไม่ได้ทั่วถึงทั้งหมด

ผลที่จะตามมาหลังจากแคมเปญนี้สำเร็จตามเป้าหมายของผู้ดำเนินการ

  1. ใช้เป็นผลในการประกอบการตัดสินใจในการยื่นหนังสือยกเลิกการฝึกภาคสนามรด.
  2. ผลโหวดนี้จะถูกส่งหมอบให้กับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและเพจสำนักข่าวต่างๆเพื่อที่จะดำเนินการให้ถึงที่สุด
  3. อาจมีผลต่อการฝึกภาคสนามของปีถัดๆไปทำให้คนรุ่นถัดจากเราได้รับผลประโยชน์
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 1,628เป้าหมายต่อไป 2,500
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้