หมอกควันเชียงใหม่

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25,000 คน!

หากถึง25,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org

เป็นเวลาสิบปีกว่าแล้วที่เชียงใหม่ต้องอยู่ในหมอกพิษทุกช่วงเดือนมีนาคม ต่อเนื่องไปจนถึงปลายเมษายน ชาวเชียงใหม่ต้องอยู่ภายใต้ปัญหานี้โดยไม่มีความสนใจใยดีต่อสุขภาพ และในช่วงหลังมานี้ยิ่งแย่ลงไป เพราะต้นตอปัญหาก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือ แถมยังปิดการกระจายข่าวเพื่อให้ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวไม่ได้รับข้อมูลอันตรายของหมอกควันพิษ และในวันนี้ 12 มีนาคม 2562 ฝุ่นพิษในเชียงใหม่พุ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลก (ข้อมูลจาก Airvisual Application) และวัด US AQI ได้จนถึง 273 ในช่วงเวลา 10.17 น. กลางเมืองเชียงใหม่ 

สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือคนที่อยู่ในเชียงใหม่บางคนยังไม่ทราบอันตรายครั้งนี้ ยังใช้ชีวิตปกติ แม้ว่าจะมีอาการทางเดินหายใจ ก็ไม่ทราบว่าคือผลกระทบของฝุ่นควัน หลายคนมีเลือดติดในจมูก แต่ก็ยังไม่มีการตอบรับใดๆจากหน่วยงานรัฐและท้องถิ่น

ทำไม เด็ก เยาวชน และประชาชนเชียงใหม่ทุกคน ถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อากาศบริสุทธิ์มาครอบครอง?