ปิดถนนขึ้นเขาใหญ่ช่วงกลางคืน ลดอุบัติเหตุกับสัตว์ป่า Help save wild animals at Khao Yai

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 75,000 คน!


Help save wild animals at Khao Yai National Park - English version below.

จากข่าวที่เกิดขึ้น มีรถวิ่งด้วยความเร็ว ชนสัตว์ป่าตายไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายตัวเป็นสัตว์ที่กำลังจะสูญพัธุ์ต้องอนุรักษ์ การสูญเสียแต่ละครั้งเลยเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่สะเทือนใจผู้พบเห็น หรือได้ยินข่าว

ที่ผ่านมาเกิดเหตุรถชนสัตว์ป่าตายในอุทยานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ใช้รถขับด้วยความเร็วสูง ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ใช้ความเร็วเกิน 60 กม./ชม. และให้ระมัดระวังชะลอความเร็วเมื่อเห็นสัตว์ป่าอยู่ข้างทาง แต่ที่ผ่านมาก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนโดยตลอด

มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการจัดการอะไรสักอย่างเพื่อลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอีก

-----

Some of you might come across this terrible news. Recently, one extremely rare leopard cat was crushed to death by an unidentified car in Khao Yai national park in Nakhon Ratchasima. This poor leopard isn't the only one but many more wild animals have been killed because of careless people driving over speed limits.  

Although the National Park officials have warned all tourists to drive with care (not more than 60km/hr) for the sake of the safety of wild animals, it obviously doesn't work. We still repeatedly see the bloodshed of rare animals. I think it's time we step up and make sure that the killing has no place in Khao Yai or any other National Parks.

Someone just needs to start doing something. If you want to join this movement, please sign this petition. We want to tell tourists to be mindful and want the government officials to prevent this great lost.

Other related news:

Gaur hit by truck in Nakhon Ratchasima dies from its injuries

Strict speed limits in national parks to prevent wild animals from road accidents