ผลักดันฉลามให้เป็นสัตว์คุ้มครอง

แคมเปญประสบความสำเร็จ

ผลักดันฉลามให้เป็นสัตว์คุ้มครอง

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน1,614คน
SEA U BABY SHARK ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน ประชาชนทุกคน และ

            ในปัจจุบัน ฉลามทั่วโลกถูกจับจากการประมงมากกว่า 100 ล้านตัว นับว่าเป็นจำนวนมหาศาล เพื่อนำไปทำหูฉลาม หรือนำไปขายเร่ตามท้องตลาดทำให้ปลาฉลามใน ท้องทะเลและมหาสมุทรลดจำนวนลงเป็นอย่างมาก และยังพบว่ามีลูกปลาฉลามถูกขายอยู่หลายตัวในตลาด ราคาเพียงกิโลกรัมละ 100 บาท และหากยังคงเป็นแบบนี้ต่อไป ในระยะยาว "ฉลามอาจสูญพันธุ์"

หากฉลามถูกล่า และสูญพันธ์ จะเกิดผลกระทบอะไรกับโลกของเราบ้าง?

       การมีอยู่ของฉลามคือหลักประกันความสมดุลของโครงสร้างประชากรปลาทะเล เพราะเป็นนักล่าลำดับสูงสุด ทำหน้าที่กำจัดปลาที่ ป่วย หรือใกล้หมดอายุตามวัย รักษาสมดุลประชากรปลากินพืชให้อยู่ในระดับพอเหมาะการที่ฉลามหมดไปจากระบบนิเวศจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อห่วงโซ่อาหารจำนวนผู้ล่าระดับรองๆ ลงมาเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนผิดปกติ นำไปสู่สภาวะปะการังเสื่อมโทรม

แล้วโลกของเราจะเป็นอย่างไรต่อไป หากเรายังคงมองข้ามปัญหาหลักที่จะส่งผลกระทุบทั้งระบบและทุกระบบแบบนี้ ในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องเจอกับวิกฤติที่หนักกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอน

       มาร่วมผลักดันให้ฉลามเป็นสัตว์คุ้มครอง เพื่อเพื่อน โลกใต้ท้องทะเลและมหาสมุทรของเรา เพื่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เราในวันนี้ และในอนาคตอันใกล้ข้างหน้า โดยร่วมลงชื่อกับเรา และร่วมกันผลักดันปลาฉลามให้เป็นสัตว์คุ้มครอง ทะเลและมหาสมุทรของเรา เพื่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เราและ อนาคตต่อไปในวันข้างหน้า

ทุกรายชื่อของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกฎหมายให้คุ้มครองฉลาม และเมื่อครบตามเป้าหมายจะนำรายชื่อทั้งหมดไปยื่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง และผลักดันปลาฉลามให้เป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมาย และเพื่อรักษาความสมดุลทางระบบนิเวศของท้องทะเลต่อไป

หมายเหตุ : การร่วมลงชื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานจากรายวิชา
TU 100 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่พยายามผลักดันปลาฉลามให้เป็นสัตว์คุ้มครอง และผลักดันให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของระบบนิเวศท้องทะเลมากขึ้น

 

แคมเปญประสบความสำเร็จ

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน1,614คน

แชร์แคมเปญรณรงค์นี้