ยุติการปลดหมอวิทิต จากตำแหน่ง ผอ.องค์การเภสัชฯ

ปิดแคมเปญรณรงค์

ยุติการปลดหมอวิทิต จากตำแหน่ง ผอ.องค์การเภสัชฯ

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 3,958 คน
สารี อ๋องสมหวัง ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ทำเนียบรัฐบาล)

จนเมื่อวันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 56 บอร์ดองค์การเภสัชกรรมมีมติปลด คุณหมอวิทิต ออกจากตำแหน่ง อย่างรีบเร่ง โดยไม่มีกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจง 
ตามกฎหมาย บอร์ดองค์การเภสัชกรรม จะต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ เราเชื่อมั่นว่าเสียงของพวกเราทุกคน จะทำให้ข้อเท็จจริงปรากฎ และทำให้ท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และรัฐมนตรีคนอื่นๆ ไม่ตกเป็นเครื่องมือของบริษัทยาข้ามชาติและการแพทย์พาณิชย์ เพื่อทำลายองค์การเภสัชกรรม โดยยับยั้งการปลดหมอวิทิต และไม่เห็นชอบกับมติของบอร์ดองค์การเภสัชกรรม พร้อมมีมติ ครม.ให้นำกลับไปสอบสวนอย่างโปร่งใส่ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับสิทธิพื้นฐานและได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริง

---

จับตาครม. ร่วมช่วยกันออกเสียงให้ครม.ยุติการปลดหมอวิทิต จากตำแหน่ง ผอ.องค์การเภสัชฯ คุณหมอวิทิต อรรถเวชกุล ถูกปลดจากตำแหน่ง ผอ.องค์การเภสัชกรรม ไม่ใช่แค่...อีกหนึ่งเรื่องน้ำเน่าทางการเมือง แต่เป็นเกมส์ของกลุ่มธุรกิจยาข้ามชาติและการแพทย์พาณิชย์ เพื่อทำลายองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรมเป็นกำลังหลักในการผลิตยาชื่อสามัญราคาถูกคุณภาพดี โดยเฉพาะยาจำเป็นช่วยชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และยังเป็นกำลังหลักในการจัดหายาของประเทศเพื่อประกันความมั่นคงว่า ต้องมียาใช้ยามจำเป็นหรือยามภัยพิบัติ
คุณหมอวิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความสามารถ ดังกรณีบุกเบิกงานที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เมื่อมาอยู่องค์การเภสัชกรรมได้ทำให้องค์กรพัฒนาอย่างก้าวกระโดดบนผลประโยชน์ของชาติ
คุณหมอวิทิตได้ทำงานร่วมกับบุคลากรเจ้าหน้าที่และสหภาพองค์การเภสัชอย่างทุ่มเท มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย เช่น ทำให้ราคายาเป็นธรรมส่งผลให้ราคายาทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศต้องลดราคาลง ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆเข้าถึงยามากขึ้น อาทิ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลาสซีเมีย ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ในช่วงมหาอุทกภัยมีบทบาทโดดเด่นในการจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่าง ๆ ทันที เช่น น้ำเกลือ วัคซีน น้ำยาล้างไต รวมถึงโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาที่ได้การรับรองระดับมาตรฐานองค์การอนามัยโลก WHO GMP ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก และการวิจัยวัคซีนทั้งชนิดเชื้อตายและเชื้อเป็นของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก อีกทั้งยังทำหน้าที่จัดหาและสำรองยากำพร้าซึ่งเป็นยาที่มีการใช้ในจำนวนน้อยแต่จำเป็นต่อชีวิตของผู้ป่วย

ท่ามกลางความก้าวหน้าขององค์การเภสัชกรรมที่มีคุณหมอวิฑิตเป็นผู้บริหารเช่นนี้ ได้สร้างผลสะเทือนต่อบริษัทยาข้ามชาติที่กำไรหดหายมหาศาล บริษัทวัคซีนที่ไม่ต้องการเห็นไทยพึ่งตัวเองได้ การแสวงหากำไรจากการจ่ายยาราคาแพงอย่างไม่สมเหตุสมผล และนักเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่หวังทำกำไรจากการแปรรูปองค์การเภสัชกรรม

แต่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ทำให้องค์การเภสัชกรรมและคุณหมอวิทิตเสื่อมเสียชื่อเสียง และทำลายความเชื่อมั่นในคุณภาพของยาชื่อสามัญอย่างต่อเนื่อง

ปิดแคมเปญรณรงค์

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 3,958 คน

แชร์แคมเปญรณรงค์นี้