ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมจัด "ลอยกระทงรักษ์โลก" ไม่ลอยในแม่น้ำลำคลองแบบเปิด

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!


เทศกาลลอยกระทง คือหนึ่งในเทศกาลประจำปีของไทยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากมายให้มาเที่ยวเมืองไทย คนไทยทุกคนก็ต่างโตมากับความเชื่อที่ว่าการลอยกระทงคือการขอขมาและขอบคุณสายน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของคนทั้งประเทศ 

แต่ทุกวันนี้ กระทงของพวกเรากำลังทำร้ายแม่น้ำและสัตว์น้ำ สวนทางกับเจตนาของประเพณีนี้อย่างสิ้นเชิง จากข้อมูลย้อนหลังของกรุงเทพมหานคร พบว่าตั้งแต่ปี 2555 เรื่อยมา ปริมาณขยะกระทงเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่เก็บมีราวๆ เกือบ 1 ล้านใบต่อปี 

หลายปีที่ผ่านมาเริ่มมีกระแสตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เช่น ในปี 2561 มีกระแสการรณรงค์ 1 กระทง 1 ครอบครัว เพื่อหวังลดปริมาณขยะในแม่น้ำลำคลอง ร่วมกับการมีกระทงที่ออกแบบมาให้ย่อยสลายง่ายขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าโฟม แต่อย่างไรก็ดี ขยะกระทงก็ยังเพิ่มขึ้น แม้แต่วัสดุที่ย่อยสลายได้ก็ยังต้องใช้เวลานานและต้องดึงออกซิเจนจากน้ำ ทำให้มีผลต่อชีวิตสัตว์น้ำที่อาจทั้งกินเอาขยะเข้าไป หรือก็ต้องอาศัยอยู่ในน้ำที่เริ่มเน่า ทั้งนี้ การจัดการเพื่อเก็บขยะตลอดทางไหลของกระแสน้ำก็ใช้ทรัพยากรมากและอาจมีการหลุดรอดของขยะไปสู่ทะเล และยังติดอยู่ตามแหล่งต่างๆที่กระแสน้ำพัดไป เช่น ทางระบายน้ำ บริเวณกอผักตบชวา ตลิ่งธรรมชาติหรือป่าโกงกางที่เป็นแหล่งเพราะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญ​ ซึ่งอาจเก็บได้ไม่ทั่วถึง

ในปีที่ผ่านมา หลายจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น บริเวณหน้าพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม, บึงศรีฐาน จังหวัดขอนแก่น, บึงราชชนก จังหวัดพิษณุโลก, บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดงานลอยกระทงในแหล่งน้ำปิดได้สวยงาม น่าประทับใจ

เพื่อเป็นการลดจำนวนขยะที่จะปะปนอยู่ในแหล่งน้ำเปิด โดยเฉพาะในแม่น้ำ ลำคลอง ในงานลอยกระทงที่จะถึงในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ จึงอยากเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และหน่วยงานรัฐ เริ่มเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน โดยการไม่ร่วมลอยกระทงในแหล่งน้ำเปิด ซึ่งเป็นต้นเหตุของการมีขยะไหลลงสู่ทะเล 

หากเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญ อยากให้คุณช่วยแชร์แคมเปญนี้กันนะคะ และมาร่วมกันทำให้ปีนี้ลดขยะกระทงลงได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำไหว พิจารณาทางเลือก ไม่ว่าจะเป็น ลดลอยกระทงโฟม เลือกลอยในแหล่งน้ำปิด ลอยออนไลน์ ใช้กระทงน้ำแข็ง กระทง 1 ใบต่อครอบครัว...และอีกหลายไอเดีย 

สุขสันต์วัน #LoyKraThong ค่ะ