ไม่ตัดผมเปิดเทอมของนักเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!


ละเมิดสิทธิมนุษยชน ลิดรอนอธิปไตยในร่างกาย

เพื่อสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ที่สามารถกระพึงทำได้และไม่ขัดต่อกฎหมาย

     การตัดทรงผมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อที่ ๔ ได้บอกไว้ว่า นักเรียนชายสามารถจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศรีษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย และ นักเรียนหญิงจะสามารถไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย. 

     นายประเสริฐ บุญเรือง หรือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวไว้ว่า ระเบียบใหม่ไม่มีซับซ้อนซ่อนปม นักเรียนหญิงชายสามารถไว้ผมยาวได้ตามรายละเอียดเอกสาร หากหัวหน้าสถานศึกษาไม่อนุญาต นักเรียนสามารถฟ้องร้องได้”