ท้องไม่พร้อม ทำแท้งได้

ท้องไม่พร้อม ทำแท้งได้

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!
หากถึง5,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

กลุ่มทำทาง ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ (อธิบดีกรมอนามัย) และ

คุณคิดว่าคุณรู้เรื่อง “ทำแท้ง” ดีแค่ไหน ?

คุณรู้หรือไม่ว่า….

ปัจจุบันกฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภาอนุญาตให้แพทย์สามารถทำแท้งได้ หากการตั้งครรภ์นั้นมีผลต่อสุขภาพกาย และจิตใจของผู้หญิง 

คุณรู้หรือไม่ว่า….

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ขึ้นทะเบียนยาสำหรับทำแท้งในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แล้ว

และคุณเคยรู้ไหมว่า ประเทศไทยมีเครือข่ายแพทย์ และพยาบาลอาสารับการส่งต่อ ให้บริการทำแท้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของแพทยสภา ภายใต้ชื่อเครือข่ายแพทย์ RSA (Referal System for Safe Abortion)

นอกจากนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังสนับสนุนงบประมาณ 3,000 บาทรายหัว สำหรับโรงพยาบาลในสังกัดในการให้บริการทำแท้งอย่างปลอดภัยสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ไม่ต้องรู้สึกแปลกใจ หากคุณเพิ่งเคยได้ยิน หรือรับรู้ข้อมูลเหล่านี้เป็นครั้งแรก เช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ในประเทศ

เพราะที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ไม่เคยออกมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้สาธารณชนได้รับรู้  เพราะเกรงจะถูกกระแสสังคมต่อต้าน

ผลก็คือ

คุณอาจจะไม่รู้อีกนั่นแหละว่า

ประเทศไทยมีผู้หญิงที่ต้องไปหาหมอเพราะตกเลือด หรือมีอาการแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ จากการซื้อยาที่เชื่อถือไม่ได้มาใช้เอง และจากการไปทำแท้งในสถานบริการที่ไม่ปลอดภัย

และถ้าลองเสิร์ชในอินเตอร์เน็ต คุณก็จะเห็นว่ามีเว็บไซต์หลอกขายยาทำแท้งมากมายที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ แต่ไม่เปิดเผย เพราะรัฐกลัวอคติของสังคม

“กลุ่มทำทาง” ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของนักกิจกรรมผู้หญิงที่เคยผ่านประสบการณ์การทำแท้ง และทำงานให้บริการคำปรึกษาเพื่อการเข้าถึงการทำแท้งอย่างปลอดภัยของผู้หญิง   ร่วมกับ “เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม”, “แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ”, "สมาคมเพศวิถี" และ "Asia Pacific Alliance for Sexual and Reproductive Health and Rights" ขอเชิญทุกท่านที่ต้องการจะเห็นสังคมไทยมีข้อมูลที่ชัดเจน รอบด้านเกี่ยวกับการทำแท้งอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้กรมอนามัยออกมาชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสังคมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเรื่องการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับสถานบริการของภาครัฐที่ให้บริการทำแท้งทั้งหมดที่มีอยู่ และงบประมาณสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการการทำแท้งอย่างปลอดภัยในราคาที่ไม่แพง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้ว

เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับการทำแท้งอย่างปลอดภัย และถูกกฎหมาย

                เพื่อให้แพทย์ และพยาบาลที่มีความกล้าหาญในการให้บริการเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม  ได้รับการปกป้องชื่อเสียง ไม่ถูกสังคมตัดสินอย่างผิด ๆ  และมีกำลังใจในที่จะทำงานต่อไป

และที่สำคัญ....

เพื่อให้ผู้หญิงไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการการทำแท้งอย่างปลอดภัย เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องสูญเสียผู้หญิงคนใดไปอีกโดยไม่จำเป็น จากการปล่อยให้พวกเธอตกเป็นเหยื่อของเว็บไซต์หลอกขายยา และเสี่ยงต่อการใช้ยาทำแท้งอย่างผิด ๆ หรือไปทำแท้งเถื่อน

ช่วยกันลงชื่อ เพื่อให้ไม่มีผู้หญิงคนต่อไปที่ต้องเลือกแหล่งบริการที่ด้อยคุณภาพ 

เพราะบริการที่ดีนั้นมีอยู่จริง! 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!
หากถึง5,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว