ยืนยันการรณรงค์ได้ประสบความสำเร็จ

ช่วยกันลงชื่อขอให้ คสช. ออก พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ภาคประชาชน

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน143,567คน


ข่าวแล้วข่าวเล่าที่เราเห็นกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกหมาน้อย “เจ้าบุญนำ” ที่โดนถลกหนังทั้งเป็นอย่างทารุณโหดเหี้ยม หรือหมาที่โดนแขวนคอราวกับเป็นของเล่น ทำให้สงสัยว่าหรือการทารุณสัตว์จะกลายเป็นแฟชั่นไปแล้ว? คนที่ทำทารุณต่ออีกชีวิตหนึ่งก็ไม่ได้รับโทษใดๆ แถมยังมาโพสคลิปออนไลน์เป็นที่สนุกสนาน

การละเมิดสวัสดิภาพสัตว์เป็นปัญหาที่สะสมมานานในประเทศไทย เพราะเรามีแค่กฎหมายอาญามาตรา 381, 382  ระบุเพียงสั้นๆว่า "การทารุณสัตว์ที่ไม่ใช่เหตุจำเป็นหรือไม่ควร ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนและปรับไม่เกิน 1000 บาทเท่านั้น  ทำให้การทารุณสัตว์และการค้าสัตว์อย่างผิดกฎหมายยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายที่ค่อนข้างอ่อนในปัจุบัน


พ.ร.บ. ฉบับนี้ครอบคลุมเรื่องการทารุณสัตว์ โดยห้ามกระทำการต่างๆดังนี้

มาตรา17 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการทารุณกรรมสัตว์และการกระทำดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ทั้งสิ้น

17.1 การเฆี่ยน ทุบตี ฟัน แทง เผาลวก หรือทำการใดๆให้สัตว์ได้รับความทุกข์ ทรมาน พิการหรือตายโดย "ไม่จำเป็น"

17.2 ใช้งานสัตว์ในการทำผิดกม ใช้งานจนเกินสมควรแก่ประเภท อายุ โดยเฉพาะสัตว์อ่อนแอ เจ็บป่วยและชรา! เช่นนำช้างหรือหมามาขอทาน

17.3 ใช้ยาหรือสารพิษที่ทำให้สัตว์ได้รับอันตรายหรือทรมานหรือตาย เช่นสารกระตุ้น โด๊บให้สัตว์ครึกครื้น หรือทำร้ายร่างกาย

17.4 ใช้พาหนะขนหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ไม่เหมาะสม ทำให้สัตว์ได้รับการทุกข์ทรมาน บาดเจ็บ ตาย

17.5 เลี้ยงกักขังในที่แคบเเออัด จนทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน บาดเจ็บ หรือตาย

17.6 นำสัตว์ที่เป็นอริกันไว้ในที่เดียวกันเช่น กระต่ายกับงู...ฯลฯ

17.7 พรากแม่พรากลูกที่ยังไม่หย่านม นอกจากมีเหตุจำเป็นเช่นลูกหรือแม่สัตว์เป็นโรคติดต่อ!

17.8 ทอดทิ้งสัตว์เพื่อให้พ้นภาระ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เคยถูกเลี้ยงประเภทใด ผิดกมทั้งหมด!

17.9 ทำให้สัตว์ทุกข์ทรมานโดยการอดข้าวอดน้ำหากเป็นสัตว์เลี้ยงในครอบครองของท่าน

17.10 เจ้าของสัตว์ไม่ให้การดูแลรักษาสัตว์ที่ท่านเลี้ยงไว้ยามเจ็บป่วย!

17.11 ใช้ยาพิษเพื่อให้สัตว์ได้รับการทุกข์ทรมานหรือตาย

17.12 การกระทำใดๆให้สัตว์ต้องพิการหรือเสียรูปร่างจากเดิมโดยไม่จำเป็น

17.13 การนำสัตว์มาประลองต่อสู้กันโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกม

17.14 ฆ่าหรือทำร้ายสัตว์โดยลุแก่โทสะ

17.15 พันธนาการเช่น ล่าม ผูก ขังไว้นานจนเกินไปและใช้เครื่องพันธนาการที่ไม่เหมาะสม

17.16 ใช้สัตว์เลือดอุ่นที่มีชีวิตอยู่เป็นอาหารสัตว์อื่นโดยมีทางเลือกอื่นที่เป็นอาหารได้

17.17 บริโภคสัตว์ทั้งที่มีชีวิตและลมหายใจอยู่ โดยเฉพาะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

17.18 สังวาสหรือใช้สัตว์ประกอบกามกิจ!

17.19 สนับสนุนหรือมีส่วนให้ผู้อื่นกระทำการทารุณกรรมสัตว์

17.20 การกระทำอื่นๆตามกำหนดในกฎกระทรวงหรือเนื้อหาด้านบนทั้งหมดกำหนดให้นับเป็นการทารุณกรรมสัตว์ที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น

 

พรบ.ฉบับนี้ยังมีเรื่องบทลงโทษที่มีความชัดเจนมากกว่าแต่ก่อน  โดยผู้ใดกระทำทารุณต่อสัตว์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับวันละไม่เกิน 20,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ อีกทั้งถ้ามี ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานแสดงใหเ้ห็นว่า หากสัตว์ยังอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด อาจจะถูกทารุณหรือได้รับการจัดสวัสดิภาพไม่เหมาะสม  ศาลอาจสั่งริบสัตว์ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดในคดีนั้นให้แก่กรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป


ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสวัสดิภาพสัตว์ที่เป็นมานานในประเทศไทย รักษาชีวิตของลูกหมาอย่าง “เจ้าบุญนำ” และเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชากรไทยให้ทั่วโลกมองว่าเราเป็นประเทศพัฒนาทางด้านสามัญสำนึกต่อสัตว์ จึงขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจพิจารณา พ.ร.บ. ฉบับนี้โดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้สัตว์ต้องโดนทรมานอีกต่อไป ในกระแสการทารุณสัตว์ที่น่ากลัวของสังคมปัจจุบันSutatip อยากให้คุณช่วย

Sutatip Pakkaratadapong ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «ชัยชนะ! พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์มีผลบังคับใช้แล้ว!» ร่วมกับ Sutatip และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 143,566 คน