เด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25,000 คน!


ร่วมลงชื่อ และเล่าเรื่องราวของคุณ เพื่อบอกว่าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ต้องการเห็นเด็กบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เพียงเพราะไม่ได้สวมหมวกนิรภัยเมื่อซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 

Sign the pledge and support our campaign to help make roads a safer place for children by ensuring all children wear helmets every time they travel as a passenger on a motorcycle. 

ผม/ดิฉัน 

- จะให้ความสำคัญกับปัญหาที่เด็กไทยจำนวนมากไม่สวมหมวกนิรภัยขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และยอมรับและเข้าใจว่าพวกเขาอาจตกอยู่ในอันตราย เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยทางแก้คือครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องทำงานร่วมกัน 

- จะสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี สวมสายรัดคางให้กระชับ ทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะทางใกล้ๆ ก็ตาม

- จะดูแลให้ผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะเด็กๆ สวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี ทุกครั้งที่เดินทาง ถึงแม้จะว่าจะเป็นระยะทางใกล้ๆ ก็ตาม

- จะบอกต่อให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี ทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะทางใกล้ๆ ก็ตาม

โครงการ The 7% Project  ริเริ่มโดยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย Asia Injury Prevention (AIP) Foundation และองค์การช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) Save the Children in Thailand เพื่อลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บของเด็กไทยจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ด้วยการรณรงค์ให้เด็กๆสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์

เป้าหมายการรณรงค์คือต้องการลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กกว่า 2,000 คน และปกป้องเด็กจากการบาดเจ็บอีกกว่า 50,000 คน ทั่วประเทศภายในปี 2560

เนื่องจากการเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียนคือเส้นทางหลักสำหรับครอบครัว และจักรยานยนต์คือยานพาหนะหลักที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้ในการรับ-ส่ง บุตรหลานในแต่ละวัน ในปีแรกจึงเริ่มต้นการทำงานร่วมกับโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อรณรงค์ให้หมวกกันน็อคเป็นส่วนหนึ่งของชุดนักเรียน

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม www.7-percent.org และ www.helmethero.org

 I pledge

- To recognize that children traveling as passengers on a motorcycle without a helmet are in danger. They are at risk of injury or death. This risk must be reduced by families, schools, communities, law enforcers and decision makers. 

- To always wear a helmet properly (fastening the chin strap) while I’m driving or traveling as a passenger on a motorcycle, even on short journeys. 

- To ensure that passengers, especially children,  always wear a helmet properly every time they ride on a motorcycle with me, even on short journeys. 

- To tell others about the importance of wearing a helmet properly every time they travel on a motorcycle, even on short journeys. 

By signing this pledge you are supporting ‘The 7% Project’, a campaign by the Asia Injury Prevention (AIP) Foundation and Save the Children in Thailand to reduce motorcycle death and injury among Thai children by increasing helmet use.

The campaign aims to save the lives of 2,000 children and prevent 50,000 injuries by 2017.

The first year, we will mobilize decision makers to feature motorcycle helmets as a permanent part of the school uniform.

For more information, www.7-percent.org www.helmethero.org