อยากเปลี่ยนผู้ว่าฯภูเก็ต

แคมเปญประสบความสำเร็จ

อยากเปลี่ยนผู้ว่าฯภูเก็ต

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน184คน
สรายุทธ มัลลัม ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน คนภูเก็ต

ตามที่คนภูเก็ตรับทราบว่า  ผู้ว่าฯภูเก็ตทำงานในภูเก็ตมา ประมาณ 1 ปี กว่า ท่านมีความพึงพอใจกับการทำงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมากน้อยเพียงใด อยากเปลี่ยนผู้ว่าฯหรือไม่

แคมเปญประสบความสำเร็จ

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน184คน

แชร์แคมเปญรณรงค์นี้