อยากเปลี่ยนผู้ว่าฯภูเก็ต

อยากเปลี่ยนผู้ว่าฯภูเก็ต

สร้างแล้ว
2 เมษายน ค.ศ. 2020
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
คนภูเก็ต
แคมเปญประสบความสำเร็จ
การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน184คน

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

ตามที่คนภูเก็ตรับทราบว่า  ผู้ว่าฯภูเก็ตทำงานในภูเก็ตมา ประมาณ 1 ปี กว่า ท่านมีความพึงพอใจกับการทำงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมากน้อยเพียงใด อยากเปลี่ยนผู้ว่าฯหรือไม่

แคมเปญประสบความสำเร็จ

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน184คน

แชร์แคมเปญรณรงค์นี้

ผู้มีอำนาจตัดสินใจ

  • คนภูเก็ต