ชัยชนะ

อยากเปลี่ยนผู้ว่าฯภูเก็ต

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน184คน


ตามที่คนภูเก็ตรับทราบว่า  ผู้ว่าฯภูเก็ตทำงานในภูเก็ตมา ประมาณ 1 ปี กว่า ท่านมีความพึงพอใจกับการทำงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมากน้อยเพียงใด อยากเปลี่ยนผู้ว่าฯหรือไม่สรายุทธ อยากให้คุณช่วย

สรายุทธ มัลลัม ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «คนภูเก็ต: อยากเปลี่ยนผู้ว่าฯภูเก็ต» ร่วมกับ สรายุทธ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 183 คน