ยืนยันการรณรงค์ได้ประสบความสำเร็จ

ปรับขึ้นค่าโดยสารบีอาร์ทีแทนยกเลิกการให้บริการ ก่อนถูกยกเลิก 1 พ.ค. 60

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน7,522คน


มติกทม. ''ยกเลิก'' บีอาร์ที หลังขาดทุนยับปีละ 200 ล้าน
เปิดเลนให้รถยนต์เหมือนเดิม!!!

หากยกเลิกบีอาร์ที สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ
1. รถติดมากขึ้นแน่นอน เพราะผู้ใช้บริการบีอาร์ทีต่อวัน มีจำนวนเฉลี่ยอยู่ที่ 20,000 คน

2. เส้นทางดังกล่าวแทบจะไม่มีรถโดยสารประจำทางอื่นๆ วิ่งให้บริการ
(มีเพียงรถเมล์ 2 สาย ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน) หมายความว่า 20,000 คน ในข้อ 1. ต้องหันไปใช้รถแท็กซี่หรือขับรถออกมาทำงานแทน ดังนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือ รถบนถนนจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาอีกราว 20,000 คัน!!! ต่อวัน

3. กลุ่มคนที่เคยใช้บริการทุกวันเพราะไม่มีรถยนต์ส่วนตัว มีปัญหาในการเดินทาง

ค่าบริการแสนถูกเป็นเหตุให้ขาดทุน!
1. ขาดทุนเพราะค่าโดยสารถูก วิธีแก้ปัญหาคือปรับขึ้นค่าโดยสาร ไม่ใช่ยกเลิกการให้บริการ!

2. อัตราค่าโดยสารที่น่าจะเหมาะสม (ให้ผู้มีอำนาจลองนำไปพิจารณา) เมื่อเทียบกับรถโดยสารปกติ คือ
- 10 บาท (1-3 สถานี) 15 บาท (4-6 สถานี) 20 บาท (7-9 สถานี) 25 บาท (10-12 สถานี) สำหรับบุคคลทั่วไป
- 10 บาท สำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) รวมถึงข้าราชการ ลูกจ้าง และข้าราชการบำนาญของกรุงเทพมหานคร
- 5 บาท สำหรับเด็กเรียนในเครื่องแบบ
- ยกเว้นค่าบริการสำหรับผู้พิการและภิกษุุสามเณร

3. ค่าบริการตามที่เสนอในข้อ 2. อาจดูก้าวกระโดดและไม่ได้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันนัก แต่เมื่อเทียบกับการต้องโดยสารรถแท็กซี่หรือต้องขับรถส่วนตัวออกมาในเส้นทางดังกล่าวเนื่องจาก ''ไม่มีทางเลือกอื่น'' ของผู้โดยสารที่ใช้บีอาร์ทีเป็นประจำ คิดว่าเป็นอัตราที่ยังรับได้และไม่กระทบเงินในกระเป๋ามากจนเกินไป (เพราะอัตราเฉลี่ยเทียบเท่ากับรถเมล์)

หากเปลี่ยนแปลงสำเร็จ
- บีอาร์ทีจะให้บริการต่อไป ในเส้นทางที่แทบจะไม่มีขนส่งมวลชนใดๆ ให้บริการ
- ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีกว่าใช้รถส่วนตัวในช่วงเวลาเร่งด่วน!!!
- ไม่ต้องมีรถยนต์บนถนนเพิ่มอีกอย่างน้อย 20,000 คันต่อวัน

การแก้ปัญหารถติดที่ยั่งยืน คือ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้บริการขนส่งมวลชนทุกชนิด
ซึ่งในส่วนของผู้ให้บริการขนส่งมวลชนเองต้องปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ ค่าบริการจะไม่ใช่เรื่องน่าหนักใจเลย หากมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เพราะทุกวันนี้การใช้รถส่วนตัวก็มีค่าเสื่อม ค่าบำรุงรักษาไม่น้อย หากมีทางเลือกที่ดี การใช้งานรถยนต์ส่วนตัวก็จะลดลง ปัญหารถติดที่กลายเป็นความเคยชินไปเสียแล้วก็อาจจะหายไป...สิริกัญญา กำลังรอให้คุณช่วย

สิริกัญญา กาญจนประกร อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ขอให้ คกก.บริหารระบบขนส่งกทม ปรับขึ้นค่าโดยสารรถด่วนพิเศษบีอาร์ทีแทนยกเลิกการให้บริการ» คุณสามารถร่วมกับ สิริกัญญา และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 7,521 คน ได้แล้วตอนนี้เลย