ขอให้รัฐบาลตั้งศูนย์สงเคราะห์สัตว์ทุกจังหวัด

ขอให้รัฐบาลตั้งศูนย์สงเคราะห์สัตว์ทุกจังหวัด

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 35,000 คน!


            

เรื่อง ขอให้รัฐบาลจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์สัตว์ เพื่อบรรเทาทุกข์สุนัขและแมวจรจัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เรียน  ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

                 ด้วยสภาพปัจจุบันพบว่ามีสุนัขและแมวจรจัดกระจัดกระจายอยู่ทุกแห่งทั่วประเทศและมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จากการสำรวจจำนวนสุนัขเมื่อปี 2557  ของสำนักงานปศุสัตว์ทั่วประเทศ พบว่า มีสุนัขในเมืองไทยมากกว่า 8,000,000 ตัว ในจำนวนนี้เป็นสุนัขจรจัด กว่า 700,000 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ 370,000 ตัว เพศเมีย 340,000 คาดการณ์กันว่า สุนัขเพศเมีย 1 ตัวมีโอกาสคลอดลูกได้มากถึง 10 ตัวต่อปี ฉะนั้นหากไม่มีการทำหมัน  แต่ละปีมีแนวโน้มว่าจะมีสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้นมากถึง 3,400,000 ตัว (ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ออน์ไลน์ วันที่ 28 สิงหาคม 2558)

                 การเกิดของสุนัขจรจัดในสังคมไทยมาจาก

1. เดิมสุนัขและแมวเหล่านี้มีเจ้าของแต่ต่อมาเจ้าของเลิกเลี้ยงดูซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจาก เจ้าของไม่ต้องการเลี้ยงสุนัขและแมวของตนอีกต่อไปหรืออาจเกิดจากสาเหตุที่สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเจ็บป่วย พิการ แก่หมด ความน่ารัก  เจ้าของมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัยคับแคบ เจ้าของย้ายบ้านย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่นแต่ไม่นำสัตว์เลี้ยงของตน ไปด้วยกลับปล่อยทิ้งเอาไว้ที่เดิมหรือนำไปทิ้งในที่สาธารณะต่างๆ  เช่น วัด โรงเรียน ข้างถนน ฯล

2. เมื่อสุนัขและแมวเหล่านี้ถูกปล่อยทิ้งไม่มีเจ้าของ ขาดการควบคุมการแพร่พันธุ์ จึงผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติของสัตว์ ทำให้เกิดปริมาณสุนัขและแมวจรจัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

3. ไม่มีหน่วยงานของรัฐเอาใจใส่แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

            สุนัขและแมวจรจัดก่อให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้

1. สุนัขจรจัดตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่ค้าสุนัขเพื่อส่งขายประเทศเพื่อนบ้านเพื่อฆ่ากินเป็นอาหาร สังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธ สุนัขและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกับคนมากที่สุด สามารถสื่อสารกับคนได้  น่ารัก ฉลาด และแสนรู้  สังคมชาวพุทธจึงไม่อาจที่จะยอมรับสิ่งนี้ได้

2. สุนัขและแมวจรจัดถูกกระทำทารุณกรรมจากคนที่มีจิตใจเหี้ยมโหดอยู่บ่อยครั้งตามข่าวที่ปรากฏให้เห็นตามสื่อมวลชนต่างๆ และเฟสบุคที่มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายโดยการตี ฟัน แทง ยิง ราดด้วยน้ำร้อนหรือน้ำกรดหรือโยนลงมาจากที่สูงก็เคยมี บางตัวก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส บางตัวก็เสียชีวิตไปอย่างน่าสงสาร  บางตัวก็พิกลพิการเป็นที่น่าเวทนากับผู้ทึ่มีจิตใจรักและเมตตาต่อสัตว์เหล่านี้ยิ่งนัก

3. สุนัขและแมวจรจัดถูกรถชนตายเกลื่อนถนนหรือไม่ตายก็จะกลายเป็นหมาแมวพิการก่อให้เกิดความสลดและสังเวชใจแก่ประชาชนชาวพุทธอยู่บ่อยครั้ง

4.  สุนัขและแมวจรจัดเหล่านี้เป็นช่องทางในการแพร่และระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

5. สุนัขและแมวจรจัดตามสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น ข้างถนน วัด สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว ตลาด ฯล ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามกับประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมวเหมือนอารยะประเทศ

6. สุนัขและแมวจรจัดตกเป็นภาระแก่คนที่รับอุปการะ  แม้กระทั่งพระที่รับอุปการะเลี้ยงดูสัตว์เหล่านี้ไว้ด้วยความเต็มใจหรือด้วยความจำใจเพราะความที่มีจิตเมตตาสงสาร ค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เหล่านี้สูงจนทำความเดือนร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของตนเอง เพราะแต่ละคนดูแลสัตว์เป็นจำนวนสิบหรือจำนวนร้อย                     

                   แม้ว่าจะมีวัด มูลนิธิ กลุ่มบุคคล บุคคล และอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้อยู่แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและไม่สามารถแก้ปัญหาจำนวนของสุนัขและแมวจรจัดที่เพิ่มขึ้นทุกวันได้ เนื่องจากมีปัญหาหลักคือ ขาดเงินสนับสนุนและไม่มีสถานที่ หรือมีสถานที่แต่ไม่เพียงพอกับจำนวนสัตว์ กลุ่มตามที่กล่าวไม่ใช่ผู้ที่มีฐานะร่ำรวย แต่เป็นพระ เป็นชาวบ้านธรรมดาที่หาเช้ากินค่ำ เป็นอาสาสมัคร ที่มีจิตเมตตาสงสาร  การช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและต่อชีวิตให้กับสุนัขและแมวจรจัดใช้วิธีระดมทุนทางเฟสบุคเป็นแต่ละกรณี บางคนเลี้ยงดูสัตว์เหล่านี้มาเป็นเวลาสิบๆ ปีจนหมดตัวและไม่สามารถที่จะแบกรับรับภาระในการเลี้ยงดูได้อีกต่อไป หลายคนถึงกับต้องยอมออกสื่อต่างๆ เพื่อขอรับบริจาคเงินและอาหาร รวมทั้งค่าทำหมันค่ารักษาพยาบาล สุนัขและแมวที่เจ็บป่วย ซึ่งก็ได้รับการช่วยเหลือบ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่ใช่การได้รับความช่วยเหลือที่ถาวร

                ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น กลุ่มผู้รักสุนัขและแมวจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลให้การช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด มูลนิธิ กลุ่มคน วัด และบุคคล ที่ช่วยเหลือและรับอุปการะเลี้ยงดูสัตว์เหล่านี้ โดยการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ สุนัขและแมวจรจัดประจำจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

               กลุ่มผู้รักสุนัขและแมวขอเสนอโครงสร้าง ระเบียบปฏิบัติ และการดำเนินงานของศูนย์ฯ ดังต่อไปนี้

สถานที่ตั้ง:      

1. ไม่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

2. มีอาณาบริเวณกว้าง มีบริเวณรั้วปิดสำหรับให้สัตว์เดินหรือวิ่ง

วัตถุประสงค์: 

1. เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดให้มีที่อยู่ก่อนได้รับอุปการะ

2. เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดให้มีที่อยู่ในกรณีที่ไม่มีผู้รับอุปการะ

3. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนภาคเอกชนที่ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด

4. ให้บริการทางสัตวแพทย์แก่สุนัขและแมวจรจัดโดยไม่หวังผลกำไร เช่นให้บริการทำหมันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โครงสร้างของศูนย์ฯ:  เป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนที่ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด

บุคคลากร:  มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ อาสาสมัครและจิตอาสา  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาคสนาม สัตวแพทย์ คนดูแลและเลี้ยงสัตว์ คนทำความสะอาดสถานที่และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การคัดเลือกบุคคลากร:

1. รับสมัครและแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ โดยพิจารณาจากอาสาสมัครหรือผู้ที่ให้ความ  ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดอยู่แล้วเป็นลำดับแรกเนื่องจากบุคคลเหล่านี้คุ้นเคยกับงานและที่สำคัญคือมีความตั้งใจและมีจิตเมตตาช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้อย่างแท้จริง ลำดับต่อไปพิจารณาบุคคลทั่วไปที่มีจิตอาสา 

2. รับสมัครอาสาสมัครประจำศูนย์ฯ โดยพิจารณาจากอาสาสมัครหรือผู้ที่ให้ความ ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดอยู่แล้วเป็นลำดับแรก ลำดับต่อไปพิจารณาบุคคลทั่วไปที่มีจิตอาสา 

งบประมาณและทุนดำเนินการ:

1. รัฐบาลเป็นผู้อุปถัมภ์หลัก

2. หน่วยงานของรัฐฯ ร่วมมือกับอาสาสมัครจัดกิจกรรมเพื่อหาทุนและประชาสัมพันธ์งานของศูนย์ฯ ในสื่อมวลชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ระเบียบปฏิบัติ:
1. จัดทำระเบียบการรับสุนัขและแมวจรจัดเข้ามาดูแลในศูนย์ ฯ โดยรับสุนัขและแมวจรจัดที่อยู่ตามที่สาธารณะต่างๆ มาเยียวยา เลี้ยงดู และบำบัดรักษา จนสภาพร่างกายและจิตใจของเขาสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะหาบ้านใหม่ให้เขาไปอยู่เพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ลำดับต่อไปรับสุนัขและแมวจรจัดจากวัด บุคคล หรือกลุ่มบุคคลเพื่อแบ่งเบาภาระของคนเหล่านั้น 

2. รับสุนัขและแมวจากบุคคลที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่สามารถ อุปการะเลี้ยงดูสุนัขหรือแมวของตนได้อีกต่อไป เช่น มีปัญหาครอบครัว มีปัญหาทางด้านสุขภาพ มีปัญหาทางเศรษฐกิจ บุคคลนั้นต้องมาติดต่อที่ศูนย์ ฯ เพื่อทำประวัติสุนัขหรือแมวและเจ้าของ เพื่อป้องกันปัญหาของเจ้าของที่ไม่มีความรับผิดชอบ ขาดคุณธรรม เมตตาธรรม เจ้าของสัตว์ต้องแจ้งรายละเอียดต่อเจ้าหน้าที่ อาทิ ชื่อและที่อยู่ สภาวะของสัตว์ เหตุผลที่ไม่สามารถเลี้ยงดูสัตว์ ประเภท และรูปพรรณของสัตว์ ฯล หากเจ้าของสัตว์นำสัตว์มาปล่อยไว้ที่ศูนย์ฯ โดยมิได้แจ้งผู้ใด เจ้าของสัตว์จะต้องถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ หมวด ๖ มาตรา ๒๓

3. สัตว์ทุกตัวที่ศูนย์ฯ รับไว้จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อแยกสัตว์ป่วยออกไปอยู่ในที่เฉพาะ

4. ศูนย์ฯ ต้องทำหมันสัตว์ทุกตัวเมื่อสัตว์นั้นพร้อม

5. เปิดศูนย์ฯ ให้ประชาชนเข้าเยี่ยมและรับฟังความคิดเห็น

6. ศูนย์ฯ จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการเลี้ยงสัตว์ ปลูกฝัง คุณธรรมและสอนให้เยาวชนมีความเมตตาต่อสัตว์

7 .ศูนย์ฯ ต้องดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พร้อมให้บุคคลรับไปอุปการะ

8. ศูนย์ฯ ต้องตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคคลหรือครอบครัวที่แสดงความจำนงขอรับสัตว์ไปเลี้ยง เช่น รายได้ จำนวนสมาชิกในครอบครัว สภาพที่อยู่อาศัย ฯล เพื่อพิจารณาความพร้อมที่จะเลี้ยงสัตว์ ศูนย์ฯ ต้องส่งเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครเข้าไปตรวจสอบสภาวะของสัตว์นั้นๆ ทุกปี หากศูนย์ฯ เห็นว่าสัตว์ไม่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความเมตตา ศูนย์ฯ อาจขอรับสัตว์นั้นคืนและอาจไม่อนุญาตให้บุคคลหรือครอบครัวนั้นนำสัตว์ไปอุปการะอีก

9. ศูนย์ฯ จัดตั้งหน่วยงานระดับอำเภอและตำบล เพื่อช่วยงานศูนย์ฯ ประจำจังหวัดหรือประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปจัดการโดยผ่านทางกรมปศุสัตว์

10. ศูนย์ฯ จัดทำแผนทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ที่อาศัยอยู่ในที่สาธารณะต่างๆ โดยขอความร่วมมือจากอาสาสมัคร

               กลุ่มฯ ขอให้รัฐบาลออกกฎหมายต่อไปนี้

1. กฎหมายควบคุมผู้เลี้ยงสุนัขและแมวเพื่อขายทั้งนี้ให้ครอบคลุมไปถึงผู้ขายรายย่อยด้วย รัฐบาลควรออกใบอนุญาตประกอบการเลี้ยงและขายเมื่อผู้ประกอบการแต่ละรายแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเท่านั้น เช่น สุนัขและแมวที่จำหน่ายออกไปต้องมีชิพฝังอยู่ทุกตัวเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของในกรณีเจ้าของขาดความรับผิดชอบนำสัตว์เลี้ยงของตนเองไปทิ้ง ควบคุมคนขายให้รักษามาตรฐานในด้านสุขภาพอนามัย  ฯลฯ

2. ออกกฎหมายให้ผู้เลี้ยงสุนัขหรือแมวนำสัตว์เลี้ยงของตนไปขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และต้องต่อทะเบียนทุกปี หากไม่ต่อทะเบียนและไม่มีเหตุผลที่สมควรจะต้องถูกปรับหรือถูกลงโทษ

3. ออกกฎหมายให้สัตวแพทย์ทุกแห่งตรวจสอบทะเบียนสุนัขหรือแมวเมื่อรักษาสัตว์นั้นๆ หากไม่มีทะเบียนหรือทะเบียนขาดอายุ สัตวแพทย์ต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบทราบ

4. กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะซื้อสุนัขหรือแมวไปเลี้ยง โดยพิจารณาจากฐานะความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย อาชีพ รายได้ ลักษณะงานที่ทำ ทดสอบทางจิตวิทยาว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาหรือไม่  มีความพร้อมในการเลี้ยงดูสุนัขหรือแมวได้ตลอดชีวิตของสัตว์นั้นๆ หรือไม่เพราะสัตว์เหล่านี้มีอายุยืนยาวมากกว่าสิบปีขึ้นไป จำนวนสุนัขที่สามารถครอบครองได้ ควรกำหนดว่ากี่ตัว ผู้ที่จะซื้อสัตว์ไปเลี้ยง ต้องผ่านการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงสัตว์นั้นๆ อย่างถูกต้อง ฯลฯ

๕. ออกกฎหมายห้ามละทิ้งสัตว์เลี้ยง หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย รัฐต้องกำหนดบทลงโทษ เช่น ปรับและหรือจำคุก

๖. ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์ที่กระทำทารุณกรรม ต่อสัตว์เลี้ยง ของตนเอง เช่น ปล่อยปละละเลย ไม่เลี้ยงดู ไม่ให้น้ำ ไม่ให้อาหาร ไม่รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ

             กลุ่มฯ ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดเพื่อให้คนและสัตว์เหล่านี้อยู่ในโลกใบเดียว กันอย่างมีความสุข โดยขอให้รัฐบาลจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์สัตว์ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขอสัตวแพทย์และบุคคลากรประจำศูนย์ฯ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรักสัตว์เป็นพื้นฐาน ขอการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสัตว์และปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละพื้นที่

             ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาประจำชาติ คนไทยส่วนใหญ่มีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ แต่เนื่องจากการดำเนินชีวิตในปัจจุบันมีความลำบากซับซ้อนไม่เรียบง่ายเหมือนที่เคยเป็นในอดีต ความเอื้ออารีย์ช่วยเหลือผู้อื่นตลอดจนสัตว์จึงลดน้อยลงจนเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสัตว์ไม่มีเจ้าของและไม่มีที่อยู่ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

            กลุ่มฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะพิจารณาข้อเรียกร้องและจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์สัตว์โดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดระเบียบในสังคมไทยและช่วยชีวิตสัตว์ที่น่าสงสารเหล่านี้                                                                                            

                                                 ขอแสดงความนับถือ

           1. The Voice (เสียงจากเรา) 2. กู้ภัยหมาแมวสุราษฎร์ธานี 3. บ้านหมากุยบุรีของเอเจียน หมิว     4. หมาวัดสวัสดี      5.  A Call for Animal Rights Thailand  6. บ้านชิตมณี  7. บ้านสุนัขจรจัด พี่จิ๋มชลบุรี  8. หมาน้อยลอยแพ  9. แฟมีลี่มีหาง 10. Voice of Animals  - Thailand  11. เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของสุนัขในนิคมไฮเทค  12. กลุ่มคนรักหมาแมวนครปฐม 13. โครงการอาหารหลังรถเพื่อแมวหมา 14. We are finding home for dogs  15. เพื่อนสี่ขา-สารคาม 16. Whitelily Whitelily  17. บ้านครูแจ๊ด 18. อุตรดิตถ์เพื่อนหมาเพื่อนแมว  19. The man that rescues dogs 20. หมาน้อย คอยรัก-บ้านรักษ์สัตว์ จ. พะเยา   21. ชมรมคนรักสุนัขจังหวัดระยอง 22. หมากระสอบ  23. คนสวยช่วยหมาจรบ้านลุง ป  24. หมาจรแมวจรวัดชีป่าสิตารามลพบุรี  25. ช่วยเหลือหมาแมว กลุ่มเพื่อนแพรกสุวรรณ  26. ข่าวสาร: หมา-แมวจรจัดอยุธยา    27. ทูนหัวของบ่าว 28. กองทุนร่วมด้วยช่วยแมวหมา 29. กู้ภัยหมา-แมว    30. กองทุนแมวบ้านสวนจินดาคำ   31.  ประกาศหมาแมวหายหรือพลัดหลง   32. บ้านนี้รักแมว 33. ร้อยเอ็ดรักหมา 34. โจโก้ช่วยเพื่อนสี่ขา   35. ปันรักสี่ขา 36.  กลุ่มจิตอาสาฯ เพื่อนพ้อง เพื่อน้องสี่ขา 37.กองทุนสามัคคีเพื่อ4ขา        38. บ้านนางฟ้าของสัตว์จร 39.หาบ้านใหม่ ให้สุนัข,แมวฟรี  40. Help NJ กลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือหมาแมววัดหนองจอก