ขอให้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ชำระคำและความหมายคำอันเกี่ยวกับ"เพศ"ทั้งหมดใหม่ ให้ถูกต้อง ไม่ตีตรา และทันสมัย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 10,000 คน!


 

       ดิฉัน สจ.นก ยลลดา (เกริกก้อง) สวนยศ เป็นอดีตเจ้าของตำแหน่งนางงามสยาม ปี 2001 และตัวแทนสาวไทยเข้าประกวดเวทีนางงามระดับโลก Miss Tourism International 2001 ผู้ปลอมตัวเข้าประกวดกับผู้หญิงโดยกำเนิดหลายเวทีโดยไม่มีใครรู้ว่าเคยเกิดมาเป็นเด็กผู้ชาย จนกระทั่งดิฉันเปิดเผยตัวเองด้วยตำแหน่งชนะเลิศบนเวทีสาวประเภทสอง Miss Alcazar 2005 (Pattaya) ซึ่งรางวัลจากการประกวดเหล่านี้เป็นเครื่องการันตีได้ว่าร่างกาย และจิตใจของดิฉันไม่ต่างอะไรเลยกับผู้หญิงคนหนึ่ง

        แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า...“ผู้ชาย” หมายถึง มนุษย์เพศผู้ซึ่งโดยกำเนิดมี “ลึงค์” เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ “ผู้หญิง” หมายถึง มนุษย์เพศเมียซึ่งโดยกำเนิดมี “โยนี” เป็นอวัยวะสืบพันธุ์

       คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่คำทางเทคนิคหรือแค่ความหมายของคำ แต่ในความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะ “ความหมายของคำในพจนานุกรมมันมีผลทางกฎหมาย” และ มีความสำคัญกับคนข้ามเพศทุกคนมาก ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 276 บอกว่า การข่มขืนจะเกิดขึ้นได้ เมื่อกระทำที่ 3 ช่องทาง คือ กระทำที่ช่องปาก กระทำที่ทวารหนัก และกระทำที่อวัยวะเพศ ซึ่งอวัยวะเพศของนาย ยลลดา โดยการเกิดคือลึงค์ แต่วันนี้อวัยวะเพศใหม่ของดิฉัน ... ดิฉันไม่แน่ใจว่า ทางกฎหมายและในพจนานุกรม เรียกว่า “ลึงค์” “โยนี” หรือ “แผลเป็นจากการผ่าตัด!” เพราะไม่มีการระบุเอาไว้ให้ชัดเจน

    เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้คนข้ามเพศอย่างดิฉัน ถ้าถูกกระทำชำเราในลักษณะของการข่มขืน จะไม่สามารถเอาผิดกับผู้ชาย หรือ ผู้หญิงคนนั้นได้เลย ...

       อย่าคิดว่าการชำระคำ และ ความหมายของคำต่างๆ ใน  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน จะเป็นเรื่องยากจนทำไม่ได้ เพราะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน จะมีการแก้ไข ปรับเปลี่ยนความหมายของคำอยู่เรื่อยๆ อย่างเช่น

ในปี  พ.ศ.​ 2524  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า...“ผู้หญิง” คือ ผู้ที่ออกลูกได้
ในปี พ.ศ.  2527 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า...“ผู้หญิง” คือคนที่มีมดลูก
ในปี พ.ศ. 2555  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า...“ผู้หญิง” คือ คนที่มีโยนีโดยกำเนิด

     คำที่ต้องการชำระแก้ไข
-คำว่า "ชาย" และความหมาย
-คำว่า "หญิง" และความหมาย
-คำว่า "กะเทย" และความหมาย 

คำพร้อมความหมายคำ
ที่ต้องการให้เพิ่มในพจนานุกรม
-เพศ
-เพศสภาพ
-อัตลักษณ์ทางเพศ
-เพศวิถี
-รสนิยมทางเพศ
-ชายรักชาย
-หญิงรักหญิง
-คนรักสองเพศ
-คนข้ามเพศ
-ชายข้ามเพศ
-หญิงข้ามเพศ
-คนแปลงเพศ
-ชายแปลงเพศ
-หญิงแปลงเพศ
-คนสองเพศ
-เพศกำกวม
-คนไร้เพศ

       ดิฉันรวบรวมสมาชิกเฉพาะกลุ่มหญิงข้ามเพศ ก่อตั้งสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทยเมื่อ 12 ปีก่อน และดำรงตำแหน่งนายกสมาคม 3 สมัย สร้างกระแสทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ เมื่อสมาคมสตรีข้ามเพศฯ ขอเรียกร้องสิทธิในการเป็นผู้หญิง โดยขอให้รัฐรับรองเพศและขอใช้คำว่า “นางสาว” หลังการผ่าตัดแปลงเพศ และภายใต้โครงการ “Sister’s Hand แปลงเพศฟรี พี่ช่วยน้อง” ดิฉันและสมาชิกเรียกร้องให้มีรัฐสวัสดิการเพื่อการแปลงเพศด้วย อีกทั้งเมื่อกว่า 8 ปีก่อน ดิฉันเคยเป็นหัวหอกเรียกร้องต่อกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ผู้หญิงข้ามเพศทั้งหลายได้ใส่ชุดรับปริญญาในเครื่องแบบผู้หญิงในวันพระราชทานปริญญาบัตร และประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกันกับความสำเร็จที่กระทรวงกลาโหม ถอดคำว่า “โรคจิตวิปริตถาวร” ออกจากสด.43 เมื่อต้องเกณฑ์ทหาร แล้วใช้คำว่า “เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด” โดยอ้างอิงตามกฎหมายข้อบังคับการแปลงเพศ พ.ศ.2552 ของแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข

       การยอมรับในตัวดิฉัน ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเฉพาะกลุ่ม LGBT เท่านั้น ล่าสุดดิฉันลงสมัครสนามการเมือง ผลการเลือกตั้งดิฉันยังสอบได้ชนะใจประชาชน เข้ามาบริหารท้องถิ่นเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)น่าน เป็นนักการเมืองสตรีข้ามเพศคนแรกของไทยและของเอเชีย

     ทั้งนี้ดิฉันมีประวัติการศึกษาคือสำเร็จการศึกษา 5 ปริญญา : ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(สารอาหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

      ซึ่งถือเป็นความโชคดีของดิฉันที่มีผู้ใหญ่มองเห็นที่ความสามารถ มองข้ามเรื่องเพศไว้วางใจให้ดิฉันมาทำงาน ณ จุดนี้ และด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ ดิฉันจึงขอโอกาส ขอเป็นตัวแทนของคนอีกมากที่ไม่มีโอกาสได้พูด เป็นกระบอกเสียง เรียกร้องให้ "สำนักราชบัณฑิตยสภา" ผู้บันทึกพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ชำระคำศัพท์และความหมายของคำอันเกี่ยวเนื่องกับเพศทั้งหมดใหม่ เพื่อความถูกต้อง ไม่ตีตรา และทันสมัย ต่อวิวัฒนาการทางการแพทย์และความก้าวหน้าของกฎหมายในปัจจุบัน

      ถึงเวลาแล้วที่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานควรบรรจุคำอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความหลากหลายทางเพศ  ที่ในชีวิตประจำวันเรามีการใช้กันอย่างกว้างขวาง เรามีคำว่า เพศสภาพ คนข้ามเพศ หญิงข้ามเพศ ชายข้ามเพศ ใช้กันอยู่ทุกวัน  แต่ไม่เคยปรากฏอยู่ในพจนานุกรม  แล้วเราจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่า คนใกล้ตัวของเรา ญาติพี่น้องของเรา ลูกของเรา ที่เป็นคนหลากเพศ  จะไม่ประสบปัญหาเหล่านี้ เพียงเพราะถูกตีตราตามความหมายใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

 #นโยบายByประชาชน