ร้องเรียน รัฐบาลไทย

ขอเสียงร่วมสนับสนุนให้ระงับวีซ่าของ my mate nate และขับไล่ออกนอกราชอาณาจักร

0

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 75,000 คน

เนื่องจาก my mate nate ได้ก่อความวุ่นวาย และ ไม่เคารพประชาชนชาวไทย ต่างๆมากมายในราชอาณาจักร  อาทิ เอาเหรียญไปวางให้รถไฟทับ, ทดสอบประชาชนชาวไทยเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ, ทรมานสัตว์ และอื่นๆอีกมากมาย และยังมีการอัพโหลดวีดีโอไว้ในช่องทางต่างๆในโลกโซเชียล ซึ่งเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งไม่ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และอาจเป็นผลกระทบต่อ วัฒนธรรม รวมไปถึง อาจมีการเอาเยี่ยงอย่างแบบผิดๆ

จึงขอให้ทางเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจรณาบุคลผู้นี้ให้เป็นบุคคลต้องห้ามในราชอาณาจักรและเพิกถอนวีซ่าในทันที

แคมเปญรณรงค์นี้จะถูกส่งไปที่:
  • รัฐบาลไทย

    พิชาพร อารายกุล ได้เริ่มสร้างเรื่องรณรงค์นี้ ทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ และขณะนี้ ก็มีผู้ร่วมสนับสนุนถึง 68,444 รายชื่อ หากคุณอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่คุณสนใจ แต่ไม่อยากนิ่งเฉย เริ่มเรื่องรณรงค์ของคุณเองได้ที่นี่
    วันนี้ – พิชาพร นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

    พิชาพร อารายกุล อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ขอเสียงร่วมสนับสนุนให้ระงับวีซ่าของ my mate nate และขับไล่ออกนอกราชอาณาจักร» คุณสามารถร่วมกับ พิชาพร และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 68,443 คน ได้แล้วตอนนี้เลย