ขอเสียงร่วมสนับสนุนให้ระงับวีซ่าของ my mate nate และขับไล่ออกนอกราชอาณาจักร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 75,000 คน!


เนื่องจาก my mate nate ได้ก่อความวุ่นวาย และ ไม่เคารพประชาชนชาวไทย ต่างๆมากมายในราชอาณาจักร  อาทิ เอาเหรียญไปวางให้รถไฟทับ, ทดสอบประชาชนชาวไทยเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ, ทรมานสัตว์ และอื่นๆอีกมากมาย และยังมีการอัพโหลดวีดีโอไว้ในช่องทางต่างๆในโลกโซเชียล ซึ่งเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งไม่ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และอาจเป็นผลกระทบต่อ วัฒนธรรม รวมไปถึง อาจมีการเอาเยี่ยงอย่างแบบผิดๆ

จึงขอให้ทางเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจรณาบุคลผู้นี้ให้เป็นบุคคลต้องห้ามในราชอาณาจักรและเพิกถอนวีซ่าในทันที