กรุณาช่วย"แคนู"ออกมาจากนรก Free "Canoe" from his prison

ปิดแคมเปญรณรงค์

กรุณาช่วย"แคนู"ออกมาจากนรก Free "Canoe" from his prison

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 34,604 คน

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า - Wildlife Friends Foundation Thailand ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน นายนิพนธ์ โชติบาล (อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - Director General of DNP)

[English below]

เคนู เป็นลิงชิมแปนซีที่มีความเป็นอยู่ในกรงขนาดเล็กในใจกลางของกรุงเทพฯประมาณ 24 ปีแล้ว  เราอยากช่วยเหลือเคนูเพื่อให้โอกาสเขาได้ใช้ชีวิตที่ควรจะเป็นอีกครั้ง แต่น่าเสียดายที่กฎหมายไทยไม่ปกป้องสัตว์ป่าที่ไม่ใช่ของประเทศไทย ซึ่งลิงชิมแปนซีพบได้เฉพาะเพียงสองสามประเทศในป่าแถบแอฟริกาเท่านั้น  

นอกจากนี้เรายังขาดกฎหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย  จึงไม่มีกฎหมายคุ้มครองอนุรักษ์หรือกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ที่พอจะพลักดันหรือบังคับให้เจ้าของยอมปล่อยหรือย้าย เคนู ไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้ ได้ 

กว่า 2 ปีแล้วที่คุณเอ็ดวิน  วิค ได้พยายามเจรจาพูดคุยกับเจ้าของและเข้าไปเยี่ยมเคนูหลายครั้ง แต่น่าเสียดาย มันไม่มีความหวังแล้ว   ดังนั้นเราจึงขอร้องอย่างเปิดเผยต่อเจ้าของ ให้ช่วยปรับปรุงชีวิตของเคนูให้ดีขึ้นให้มากกว่านี้  หรือขอให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแทน  ซึ่งความเป็นจริงแล้วเคนูสมควรได้รับการเลี้ยงดูที่ดีกว่านี้  ทั้งนี้ เรายังมีความเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เพราะสภาพกรงเก่า ผุและเป็นสนิม  อีกทั้งลิงชิมแปนซีเพศผู้สามารถสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผู้คนโดยเฉพาะเด็กที่เล่นอยู่ใกล้ ๆ ได้

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่านี่เป็นวิธีสุดท้ายแล้ว การ ขังเดี่ยวในที่ไม่กี่ตารางเมตรและไม่มีของอะไรเล่นเลย หรือไม่มีอะไรให้เลยในกรง  ถือเป็นการทรมานสัตว์ที่สุด

เราเรียกร้องให้อธิบดีของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า ช่วยเหลือแคนูและให้ช่วยชีวิตของเขาไปทางที่ดีขึ้น เราแค่ต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้อง

นี่เป็นวิดีโอของแคนู http://www.youtube.com/watch?v=z2GVppE-pRE&feature=youtu.be

Canoe is a chimpanzee that has been living in a small cage in the middle of Bangkok for about 24 years. We would like to rescue Canoe and give him another chance in life, but unfortunately Thai law does not protect wild animals that are not locally found in the wild, a chimpanzee is found in a few African nations only. We also lack animal welfare laws in Thailand, so no conservation laws, nor animal welfare laws make it possible to force the owners to give up Canoe and move him to a better life.

For more than 2 years Edwin has been talking to the owners, and visited Canoe several times. Unfortunately there is no more hope in sight so we are now openly asking the owners to improve Canoe's life or ask the authorities to do so. Besides the fact that Canoe deserves better than this we are also very concerned about the safety of people nearby, as the cage is getting old and rusty and an adult male chimp could do serious damage to people, especially children that play nearby. 

We would not have published the photos and this story if we didn't feel this was a last resort. Solitary confinement of a few square meters with nothing to play with is not even given to the biggest criminals amongst us. We urge the Director-geneal of the DNP to confiscate Canoe and provide him with a better home. 

A short video of his "home" now http://www.youtube.com/watch?v=z2GVppE-pRE&feature=youtu.be ;

ปิดแคมเปญรณรงค์

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 34,604 คน