TCAS FREE CASH

TCAS FREE CASH

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 7,500 คน!
หากถึง7,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว
รณรงค์การศึกษา เพื่ออนาคตที่ดี ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

เราเชื่อว่าคุณหลายๆคนต้องเคยผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบของ TCAS ระบบของ TCAS นั้นมีทั้งรอบ 1 Portfolio รอบ 2 Quota รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน รอบ 4 การรับแบบ Admissions และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ซึ่งรอบที่ 5 นั้นทางระบบของ TCAS ได้ตัดรอบที่ 5 ออกไปในปีการศึกษา 64 ทำให้ระบบ TCAS นั้นเหลือเพียงแค่ 4 รอบท่านั้น ซึ่งแต่ละรอบนั้นมีค่าใช้จ่ายที่เยอะมาก

ปัญหาหลักที่เรามองเห็นคือ ปัญหาของการเก็บค่าสมัครสอบที่แพงและมากเกินไป ไม่เพียงแค่ค่าสมัครสอบแต่ละวิชาที่ต้องใช้ยื่นคะแนนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แต่ยังมีค่าจัดอันดับในการเลือกคณะและมหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้หลายๆคนที่ไม่พร้อมทั้งด้านการเงินของครอบครัว หรือความไม่พร้อมทางสภาพแวดล้อมต่างๆที่เขาไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่สมควร ให้เขาได้มีโอกาสที่มากขึ้นและเข้าถึงการศึกษาที่เขาสมควรได้รับ และอีกเป้าหมายอีกหนึ่งอย่างที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงคือ การลดความเหลื่อมล้ำและการตระหนักถึงปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นของปัจจุบันนี้ อยากให้คนที่มีฐานะขึ้นมาหน่อยมองเห็นถึงปัญหาของการศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อที่เขาจะร่วมเป็นกระบอกเสียงส่วนหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงการศึกษาและได้ตระหนักถึงปัญหาที่แท้จริงว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาอย่างไร และสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัญหานี้คืออะไร และเราควรรู้และแก้ไขมันอย่างไร

ปัญหาที่เกิดขึ้นของการศึกษาที่เรานั้นเล็งเห็นปัญหา และมีการแก้ปัญหานั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อย อย่างน้อยก็ทำให้ผู้คนนั้นรับรู้และตระหนักถึงปัญหาของการศึกษานี้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้นั้นจะมีผลต่อใครหลายๆคนที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอย่าแน่นอน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 7,500 คน!
หากถึง7,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว