ยกเลิกกิจกรรมกราบพ่อแม่ที่โรงเรียน

ยกเลิกกิจกรรมกราบพ่อแม่ที่โรงเรียน

มีผู้สนับสนุน 13,944 คน ขออีกให้ถึง 15,000 คน!
สร้างแล้ว
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
กระทรวงศึกษาธิการ และ

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

ยกเลิกกิจกรรมกราบพ่อแม่ที่โรงเรียน                 

โรงเรียน หรือ สถานศึกษา จัดงานวันแม่ วันพ่อ ในส่วนของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ แม่หลวง พ่อหลวง นั้นเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว  แต่ควรยกเลิกส่วนของการเรียนเชิญให้ผู้ปกครองมาที่โรงเรียน เพื่อให้ลูกไปกราบ และ มอบพวงมาลัย ให้คุณพ่อ คุณแม่ ที่สถานศึกษา เนื่องจาก เด็ก บางคน อาจไม่สามารถที่จะให้พ่อแม่มาร่วมกิจกรรมได้ เช่น ป่วย,ไม่สบายหนัก, ติดภารกิจการงาน,  เสียชีวิต หรือ ไม่มีผู้ปกครอง , ครอบครัวแยกทางกัน หรือมาไม่ได้ เพราะมีพี่น้องหลายคน พ่อแม่ต้องไปหลายโรงเรียน สลับกัน ปีละโรงเรียน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า  ปัจจุบันปัญหาครอบครัวเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น  ดังจะเห็นได้จากอัตราการหย่าร้างของสามีและภรรยาที่นับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างครอบครัวของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีทั้งครอบครัวที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว บางคนก็ทำงานต่างจังหวัด บางครอบครัวพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วย หรือมีลูกหลายคน จึงเป็นไปได้ยากที่ทุกครอบครัวจะให้พ่อแม่มาร่วมงานได้ นอกจากนี้ อาจเนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจจึงทำให้คู่สมรสตัดสินใจย้ายถิ่นเพื่อหางานทำ โดยให้ลูกอยู่กับปู่/ย่า/ตา/ยาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเด็กขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ตามมา

การจัดกิจกรรมวันพ่อวันแม่ในโรงเรียน ควรคำนึงถึงจิตใจของเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองมารวมกิจกรรม เพราะอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็ก ซึ่งโรงเรียนควรปรับรูปแบบของกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ โดยไม่เชิญพ่อแม่ของเด็ก ๆ มาร่วมกิจกรรม แต่ให้เด็กร่วมร้องเพลงค่าน้ำนมเพื่อระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่แทน หรือ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ ปลูกฝังความกตัญญูให้เด็กร่วมลงนามถวายพระพร

อยากให้ทุกครอบครัวทั้งวันพ่อและวันแม่

เป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ สามารถเข้าร่วม

และ ไม่มีใครต้องเสียน้ำตาในวันนี้

มีผู้สนับสนุน 13,944 คน ขออีกให้ถึง 15,000 คน!