ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในไทย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 35,000 คน!


การเกณฑ์ทหารขัดกับปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงขัดกับเสรีภาพของประชาชน Parit กำลังรอให้คุณช่วย

Parit Sutter อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«กระทรวงกลาโหม: ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในไทย» คุณสามารถร่วมกับ Parit และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 31,707 คน ได้แล้วตอนนี้เลย