Petition Closed

הקמת גוף ממשלתי חדש שיהיה אחראי לענייני נישואין וגירושין בנוסף לרבנות בישראל

This petition had 1,871 supporters


מאז שנות ה50 הרבנות הראשית הייתה הגוף המחוקק בענייני חתונות בישראל. הרבנות אוסרת על בני מיעוטים(כמו עולים חדשים, לא יהודים ולהטבים) להתחתן בארץ ישראל ובכך לא יכולים להתחתן ולקבל את הזכויות של זוג נשוי. הקמת גוף ממשלתי האחראי על עניינים אלו יבטיח זכויות מלאות לכל אזרחי המדינה

בסקר שערכנו גילינו שרבים מהנשים נפגעות מהרבנות וכי חתונה אזרחית יותר נפוצה בקרב צעירים. גוף ממשלתי חדש יעזור ל2 האוכלוסיות האלו להתמודד עם קשיי הרבנות.Today: Or is counting on you

Or Mor Yosef needs your help with “ממשלת ישראל: הקמת גוף ממשלתי חדש שיהיה אחראי לענייני נישואין וגירושין בנוסף לרבנות בישראל”. Join Or and 1,870 supporters today.