Խնդրում ենք կրճատել 2020-2021 ուս․տարվա 1-ին կիսամյակի քննությունները մինչև 2 քննություն։

Խնդրում ենք կրճատել 2020-2021 ուս․տարվա 1-ին կիսամյակի քննությունները մինչև 2 քննություն։

0 людей подписали. Следующая цель: 500
Когда эта петиция соберет 500 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!
Ֆինանսներ ֆակուլտետ создал(а) эту петицию, адресованную ՀՊՏՀ и

Ստեղծված պայմաններում՝ պատերազմական իրավիճակով և COVID-19 համավարակի լայն մասշտաբների ընդունմամբ պայմանավորված, ուսումնական գործընթացում լիարժեք ներգրավվածության ապահովման դժվարության հետևանքով անհնարին է դառնում 5 քննության հանձնումը։ Ուստի խնդրում ենք կրճատել 2020-2021 ուս․տարվա 1-ին կիսամյակի քննությունները մինչև 2 քննություն։ 

0 людей подписали. Следующая цель: 500
Когда эта петиция соберет 500 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!