Јапонците да влезат во македонскиот устав

Јапонците да влезат во македонскиот устав

Started
June 30, 2022
Signatures: 838Next Goal: 1,000
Support now

Why this petition matters

Started by Bozidar Bozinovski

Поради големата помош на владата на Јапонија за Македонија преку донации за училишни згради, медицински апарати и реновирање на болнички блокови јапонскиот народ кој живее во Македонија заслужува да биде дел од уставот со својот придонес за државата.

Support now
Signatures: 838Next Goal: 1,000
Support now