Стоп за паркирање на тротоар

0 have signed. Let’s get to 10,000!


Паркирањето на коли на тротоар е незаконско.  Со паркирање на тротоар се загрозува безбедноста на пешаците, пред се на најранливите групи како ученици, лица со посебни потреби, мајки со деца во количка, велосипедисти и повозрасни граѓани.

Ги повикуваме МВР и општинските власти да излезат од канцелариите и да се справат со овој проблем.

Ослободете ги тротоарите за пешаците!Today: Иницијатива is counting on you

Иницијатива Мегафон needs your help with “Стоп за паркирање на тротоар”. Join Иницијатива and 9,481 supporters today.