Petition Closed

Стоп за паркирање на тротоар

This petition had 9,596 supporters


Паркирањето на коли на тротоар е незаконско.  Со паркирање на тротоар се загрозува безбедноста на пешаците, пред се на најранливите групи како ученици, лица со посебни потреби, мајки со деца во количка, велосипедисти и повозрасни граѓани.

Ги повикуваме МВР и општинските власти да излезат од канцелариите и да се справат со овој проблем.

Ослободете ги тротоарите за пешаците!Today: Иницијатива is counting on you

Иницијатива Мегафон needs your help with “Стоп за паркирање на тротоар”. Join Иницијатива and 9,595 supporters today.