Петиция "ЗА" демонтиране паметника на съветската армия в София

Petition Closed

Петиция "ЗА" демонтиране паметника на съветската армия в София

This petition had 2,237 supporters

Aldin Aldinov started this petition to Народно събрание на РБ and

Подписалите тази петиция смятат, че паметникът е построен в чест на съветската армия, като в момента на навлизането си на българска територия СССР е в състояние на война с България (обявена на 5 септември 1944 г.). Т.е. от международно-правна гледна точка съветската армия е окупатор. Монументът изразява окончателната победа на комунистическа партия над Горянското движение, като чрез изграждането му публично легитимира и признава външния фактор, който на практика й осигурява победата.

Petition Closed

This petition had 2,237 supporters