Мільён подпісаў за Беларусь у Еўразвязе! Миллион подписей за Беларусь в Евросоюзе!

Мільён подпісаў за Беларусь у Еўразвязе! Миллион подписей за Беларусь в Евросоюзе!

Создано
2 июня 2022 г.
Подписей: 5 958Следующая цель: 7 500
Подписать

Почему эта петиция важна

Автор: European Choice

Падпісваючы гэтую петыцыю, выступаем за свабодную Беларусь у сям'і дзяржаў Еўразвяза.

Подписывая данную петицию, выступаем за свободную Беларусь в семье государств Евросоюза. 

Зварот да беларусаў усяго свету.

Чаму менавіта зараз і чаму кожны голас патрэбны?

23 - 24 чэрвеня 2022 г. на саміце ЕЗ разглядаецца прадастаўленне Украіне, Грузіі, Малдове статусу краін-кандыдатаў на ўступленне ў Еўразвяз.

Беларусь можа ў чарговы раз застацца белай плямай на карце, краінай, выключанай з працэсаў еўраінтэграцыі.

Аб'яднаемся, каб сказаць "Так!" свабоднай Беларусі ў складзе Еўразвяза. Сабраўшы мільён подпісаў, мы можам паказаць жаданне беларусаў заняць сваё месца ў еўрапейскай сям'і.

Падпісаная петыцыя будзе накіравана ў інстытуты Еўразвязу, як выказванне волі беларусаў аб далучэнні да еўрапейскай сям'і. Галасы беларусаў на карысць еўрапейскага выбару дапамогуць утрымліваць міжнародную ўвагу да нашай краіны - ад дапамогі палітычным зняволеным да ўключэння беларусаў у размову аб еўрапейскай інтэграцыі.

Гэта наш шанец заявіць аб сваім еўрапейскім выбары, аб тым, што беларусы не змірыліся з прыгнечаннем мірнага пратэсту, расійскай акупацыяй, і навязаным удзелам у вайне з Украінай.

Калі мы націскаем кнопку "Падпішы петыцыю" - наш шанец на поспех 50 на 50, але калі беларусы праігнаруюць гэты крок, то мы пазбаўляем сябе шанцу на 100%

Падпішыце петыцыю!

 

Обращение к белорусам всего мира.

Почему именно сейчас и почему каждый голос важен?

23 - 24 июня 2022 года на саммите ЕС рассматривается предоставление Украине, Грузии, Молдове статуса стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. 

Беларусь может в очередной раз остаться белым пятном на карте, страной, исключенной из процессов евроинтеграции.

Объединимся, чтобы сказать «Да!» свободной Беларуси в составе Евросоюза. Собрав миллион подписей, мы можем наглядно показать желание беларусов занять свое место в европейской семье.

Подписанная петиция будет направлена в институты Евросоюза, как выражение воли беларусов о присоединении к европейской семье. Голоса беларусов в пользу европейского выбора помогут удерживать международное внимание к нашей стране - от помощи политическим заключенным до включения беларусов в разговор о европейской интеграции. 

Это наш шанс заявить о своем европейском выборе, о том, что беларусы не смирились с подавлением мирного протеста, российской оккупацией, и навязанным участием в войне с Украиной.

Когда мы нажимаем кнопку “Подпиши петицию” - наши шансы на успех 50 на 50, но если беларусы проигнорируют этот шаг, то мы лишаем себя шанса на 100%.

Подпишите петицию!

Подписать
Подписей: 5 958Следующая цель: 7 500
Подписать