За подобряване на родилните грижи в България

0 have signed. Let’s get to 35,000!


Искаме от Министъра на здравеопазването да приеме нов медицински стандарт, който да задължи болниците и медицинските лица:

 1.   да третират родилките с уважение и да зачитат правото им на информирано съгласие;

2.   да спазват препоръките на СЗО и добрите практики в ЕС, като например: безплатно допускане на придружител, допускане на първи контакт с бебето, прием на храна и напитки по време на раждането, избягване на опасни интервенции (например „Кристелер”), отложено клампиране на пъпната връв и др.

Искаме от Народното събрание да допълни Наказателния кодекс със специален състав, въздигащ в престъпление насилието над родилки и дефиниращ това понятие по следния начин:

 „Умишлено или небрежно нанасяне на телесна повреда на раждаща жена от страна на медицинско лице, включително и чрез остарели, неподходящи или неправилно приложени медицински практики и методи, присвояване на контрола върху тялото на раждащата жена и върху родилния процес, като това може да се изрази в демонстриране на власт, нехуманно или унизително отношение, злоупотреба с безпомощното положение на родилката, извършване на медицински интервенции въпреки несъгласието й, незачитане на естествените телесни процеси на жената и други действия, водещи до загубата на автономия и на възможността раждащата жена свободно да взима решения относно протичането на раждането и относно своето физическо и психическо благополучие по време на раждането”.

Исканията ни към министъра на здравеопазването са изложени подробно в Становище до МЗ относно промяна в медицинския стандарт за акушерство и гинекология, внесено в МЗ на 01.03.2018г.