Petition Closed

Да запазим Пирин, Рила и Витоша

This petition had 446 supporters


Въпреки множеството сигнали и свидетелства за посегателства срещу природата в парковете Рила, Пирин и Витоша, реакция от отговорните институции и досега няма. Подготвят се промени в плановете за управление и на трите парка, които позволяват ново застрояване на тези защитени по закон територии. Да покажем, че няма да позволим мултиплицирането на модела "Банско" и унищожаване на още от природата на България!

До 20 декември, нека изпратим до Министъра на околната среда и водите това послание:

"Уважаема г-жо Василева,

в момента тече процедура по актуализация на плановете за управление на парковете Пирин, Витоша и Рила. Моля трите плана да бъдат върнати за преработка докато не се включи изрична забрана за ново строителство в парковете Пирин, Витоша и Рила."

Защо е нужно да пишем на Министъра и какво точно се случва:

1. В Природен парк Витоша незаконно се разорават площи, залесени от доброволци с фиданки, купени по Оперативна програма Околна среда. Тези площи учудващо съвпадат с план за разширение на ски съоръженията около Алеко, отменен от Върховния административен съд и Министерство на околната среда и водите.

2. В Национален парк Пирин се строи лифт извън концесионния договор за ски зона Банско и извън плана за управление на парка, с което една офшорна компания, която не е концесионер, е напът да придобие вещни права во веки веков в изключителна държавна собственост.

3. Проектите на плановете за управление на националните паркове Пирин, Рила и Природен парк Витоша и режимите, които предвиждат, поставят под заплаха бъдещето на трите защитени територии. 

 

Нека не забравяме, че природозащитници и граждани сме спазили всички законови процедури за участие в публични консултации за плановете на трите парка, неправителствените организации са изразили експертните си мнения по управлението на най-ценната защитена природа на България - включително със сигнали, работни срещи, писма и становища до институциите, както и са призовали към действия тези, които са пряко отговорни. Стотици граждани също са изпратили становища за проектите на планове за управление. Нека не само ние спазваме законите - очакваме решение на ситуацията от Министерството на околната среда и водите.Today: Зелени закони/ Сдружение за изследователски практики is counting on you

Зелени закони/ Сдружение за изследователски практики needs your help with “Министерство на околната среда и водите: Да запазим Пирин, Рила и Витоша”. Join Зелени закони/ Сдружение за изследователски практики and 445 supporters today.