Petition Closed

За незабавно ратифициране на Истанбулската конвенция от България

This petition had 8,228 supporters


Елена e застреляна с шест куршума от съпруга си Венцеслав, с когото са били разделени от две години. През това време тя е подложена на системно преследване, скандали и закани, и подава множество сигнали до МВР и прокуратурата. Виола е убита от приятеля си Стефан по особено жесток начин, след няколко смъртоносни удара, нанесени върху главата й със стик за голф, и множество прободни рани. Това се случва въпреки знанието за неговото агресивно поведение и сигналите, подадени от бившата съпруга на Стефан.

Убийствата на Виола и Елена са само някои от случаите зад статистиката: Всяка четвърта жена в България е жертва на насилие. Поредицата от ужасяващи убийства и посегателства над жени от страна на техните бивши и настоящи партньори през изминалата година разтърсиха България и хвърлиха светлина върху сериозни пропуски в българското законодателство и прилагането му.  

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) е важен международен правен документ, който може да промени това.
С този документ за пръв път има възможност да се приеме цялостен пакет от мерки, адресиращи недостатъците на българската система в превенцията, защитата от и преследването на домашното насилие и насилието над жени.

България подписа конвенцията през април 2016 г., но упорито отказва да направи следващата стъпка – да я ратифицира. От сдружение “Алианс за защита от насилие, основано на пола," най-мащабната мрежа в България, активно работеща за защита и превенция срещу домашното насилие и насилието, подкрепяме ратификацията на Истанбулската конвенция.

С това би се осигурила цялостна правна рамка за засилена защита на жени и момичета от насилие и ограничаване на домашното насилие като цяло. Ратификацията е единственият начин конвенцията да влезе в сила за България и да се направят належащите законодателни промени. Тези промени могат да бъдат животоспасяващи. Ако искате да дoпринесете за въвеждането на адекватни мерки за помощ и намаляването на случаите на насилие над жени и момичета, подкрепете петицията!

В сила от 2014 г., Ковенцията е най-прогресивният и всеобхватен международен стандарт за борба с насилието срещу жени и момичета. Някои от важните причини за ратификация на Конвенцията, включват предвиждането на:

  • криминализиране на домашното насилие. Престъпления за леки, средни и някои тежки телесни повреди, извършени от съпруг, брат, сестра или друг близък роднина към настоящия момент се третират като престъпления от  частен характер и не се преследват от прокуратурата;
  • криминализиране на насилствени бракове и принудителното съжителство на съпружески начала, както и принудителното женско обрязване и стерилизация;
  • изрично криминализиране на психическия тормоз и преследването, изразено в умишлено и многократно изчакване, наблюдение, нежелан контакт или други действия, които карат жертвата да се страхува за безопасността си;
  • специална закрила за децата и специални гаранции за жертвите на насилие при упражняването на правата им в наказателното производство;
  • създване на редица услуги за жертвите на насилие като повече кризисни центрове, консултативни центрове, безплатна телефонна линия, безплатна правна и психологическа помощ.

Миналата година ЕС също взе решение да се присъедини към Истанбулската конвенция, изпращайки ясно послание относно ангажимента си за борба с насилието над жените както на своя територия, така и в световен мащаб. В началото на 2018 г. България пое председателството на Съвета на ЕС и смятаме, че сега, когато цяла Европа гледа към нас, имаме възможност да променим посоката на държавната политика. Не можем повече да си затваряме очите за случващото се с хиляди жени в България. Нека застанем в подкрепа на жертвите на насилие и да покажем на властите, че моментът за ратификация е настъпил!

Прочетете петицията на английски.Today: Алианс за защита от насилие, основано на пола is counting on you

Алианс за защита от насилие, основано на пола needs your help with “Министерски съвет на Република България: За незабавно ратифициране на Истанбулската конвенция от България”. Join Алианс за защита от насилие, основано на пола and 8,227 supporters today.