Да го вратиме Државниот архив на Р.М. во старата зграда

0 have signed. Let’s get to 500!


ОПИС
Драги пријатели на Државниот архив. Вие што ја сакате татковината, вие што се грижите за документарното културно наследство, вие што верувате во изградбата на праведно општество, во живот за сите, помогнете ни да го вратиме Државниот архив во неговиот вистински дом - во наменската зграда изградена за стручно чување на историските документи кои се доказ за постоењето на нашата Држава. Ви благодариме на поддршката! БЕЗ ДОКУМЕНТАЦИЈА - НЕМА НАЦИЈА