Да го вратиме Државниот архив на Р.М. во старата зграда

Да го вратиме Државниот архив на Р.М. во старата зграда

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!

Katerina Todoroska started this petition to Катерина Тодороска and

ОПИС
Драги пријатели на Државниот архив. Вие што ја сакате татковината, вие што се грижите за документарното културно наследство, вие што верувате во изградбата на праведно општество, во живот за сите, помогнете ни да го вратиме Државниот архив во неговиот вистински дом - во наменската зграда изградена за стручно чување на историските документи кои се доказ за постоењето на нашата Држава. Ви благодариме на поддршката! БЕЗ ДОКУМЕНТАЦИЈА - НЕМА НАЦИЈА

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!