Да спрем отрaвянето на животни!

0 have signed. Let’s get to 25,000!


Гражданска петиция по повод случая с отровителството в района на Кресненското дефиле

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

НАЧАЛНИКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, МЗХ

МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Във връзка с незаконното  залагане на отровни примамки през март в района на Кресненското дефиле и НП „Пирин“, причинило унищожаване на гнездовата колония в дефилето, ние граждани на Република България, както и във връзка с факта, че подобно отровителство се наблюдава и в други райони като практика още от миналия век, настояваме:

1.       Полицията и следствието да предприемат спешни мерки за разследване на нарушението през март 2017г и откриване на отговорните лица

2.       Прокуратурата да се самосезира при наличието на публична информация за незаконно използване на отрови през март в района на Кресненското дефиле и НП „Пирин“

3.       МЗХ да гарантира активното ангажиране в разследването на случая и бъдещи такива на горските служители, които притежават правомощия по силата на Закона за лова и опазване на дивеча

4.       МОСВ и МЗХ и техните структури да се ангажират с популяризиране на забраната за използването на отрови и прилагането на съответните закони за опазване и защита на природата и устойчивото ползване на природните ресурси 

5.       МЗХ и неговите структури да увеличи контрола върху продажбата и използването на незаконни отровни пестициди, с цел да се защитят както хората, така и природата.

6.       Министерският съвет да предложи на Парламента спешни промени в Закона за лова и опазване на дивеча, които да позволят да се упражнява превантивна дейност по въпроса с нелегално използване на отровни примамки за унищожаване на хищници;

7.       Да започне ефективно да работи зоополиция, която да разследва всички престъпления, свързани с животните и природата

8.       Да се приложи комплекс от мерки от страна на МЗХ и МОСВ за решаване на конфликта между животновъдите и вълка; 

9.       Националните и природните паркове като звена на МЗХ и МОСВ да се ангажират с преки дейности по възстановяването на лешоядите, чрез поддържане на площадки за подхранване. МОСВ и БАБХ да изградят система и експертен капацитет за анализ на проби, взети от терен,за идентифициране на отровите и използването на проби, взети на терен, като доказателствен материал за разследваве на закононарушения

10.   Съдът да приложи закона, като наложи санкции на установени нарушители

11.   МОСВ  спешно да приеме Плановете за действие на белоглавия, черния и брадатия лешояд, отдавна внесени за одобрение в НСЗП.

12.   МОСВ да определи отговорен служител в НСЗП, който да координира действията на дърпжавните инстиуции, в случаи на използване на отрови, причиняващи смъртта на индивиди от защитени видове.

За повече информация: https://www.facebook.com/fwff.org/Today: Вера is counting on you

Вера Стаевска needs your help with “До Министър-председателя на Република България: Да спрем отравянето на животни!”. Join Вера and 23,323 supporters today.