Петиція до ПАРЄ та відповідних європейських інституцій

Петиція до ПАРЄ та відповідних європейських інституцій

0 людей подписали. Следующая цель: 50 000
Когда эта петиция соберет 50 000 подписей, она вероятнее всего станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент!
Euro Solidarity Європейська Солідарність создал(а) эту петицию, адресованную Громадяни України

Петиція до ПАРЄ та відповідних європейських інституцій

Ми, що підписалися нижче, закликаємо високоповажних членів Парламентської асамблеї Ради Європи скасувати рішення Парламентської Асамблеї щодо відновлення права голосу та участі для Російської Федерації.

Наші вимоги чіткі та справедливі.

Перше, позбавити Росію права голосу в Парламентській Асамблеї Ради Європи.


Друге, посилити санкції через невиконання  наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення наших моряків та повернення трьох військових кораблів.

Третє, не послаблювати тиску доки всі «в’язні Кремля» не повернуться додому в Україну.

Політичні санкції Ради Європи мають бути відновлені, поки Російська Федерація не виконає 7 резолюцій, прийнятих Парламентською Асамблеєю, а також не виконає зобов'язання щодо суверенітету і територіальної цілісності Україна.

 
Скасування будь-яких санкцій проти Російської Федерації посилає вкрай негативний сигнал. Це є ознакою ослаблення міжнародної коаліції на підтримку України і ставить під сумнів інші санкції.

Боремося за справедливість і закликаємо Раду Європи вчинити відповідально!

Підпишіть петицію!

 

Petition to PACE and relevant European Institutions

We, the undersigned, call on the honorable members of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to reverse the decision of the Parliamentary Assembly to restore the voting rights and privileges for the Russian Federation.

Our demands are clear and fair.

First, deny Russia the right to vote in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.

Second, strengthen sanctions due to failure to comply with the decision of the International Tribunal for the Law of the Sea on the release of our servicemen and three naval vessels.

Third, maintain the pressure until all the "prisoners of Kremlin" return home to Ukraine.

The political sanctions of the Council of Europe must be restored until the Russian Federation has complied with 7 resolutions adopted by the Parliamentary Assembly and commits fully to respect the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.

The lifting of any sanctions against the Russian Federation sends a very negative signal. This is a sign of weakening of the international coalition in support of Ukraine and puts into question other sanctions.

We are fighting for justice and we call on the Council of Europe to act responsibly!

Sign a petition!

0 людей подписали. Следующая цель: 50 000
Когда эта петиция соберет 50 000 подписей, она вероятнее всего станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент!