Едно сметање на времето (или зимско или летно)

0 have signed. Let’s get to 500!


Поради проблеми што настануваат со промената на сметање на времето (во главном психички) со оваа петиција бараме фиксирање на времето. Поупатени нека одлучат дали постојано ќе биде летно или зимско, но нека е едно сметање.Today: Stojan is counting on you

Stojan Angjeleski needs your help with “Влада на Р. Македонија: Едно сметање на времето (или зимско или летно)”. Join Stojan and 411 supporters today.