Платени 24 часовни дежурства на лекарите специјализанти!

0 have signed. Let’s get to 2,500!


Бараме поддршка од секој совесен граѓанин, веднаш да се промени апсурдната состојба каде млади лекари на специјализација, дежураат 24 часова смена без за тоа да добијат ниту денар надокнада.

Или платени дежурства, или укинување на задолжителноста за дежурање наметната со Закон за здравстена заштита.

Единствена земја сме во светот каде специјализанти дежураат бесплатно, доста е!

Да ги задржиме младите лекари во Македонија!Today: АСМЛ - Асоцијација на специјализанти и млади лекари is counting on you

АСМЛ - Асоцијација на специјализанти и млади лекари needs your help with “Влада на РМ: Платени 24 часовни дежурства на лекарите специјализанти!”. Join АСМЛ - Асоцијација на специјализанти и млади лекари and 1,807 supporters today.