Μέριμνα για την ευζωία και προστασία των ιπποειδών στην Ελλάδα.

Victory

Μέριμνα για την ευζωία και προστασία των ιπποειδών στην Ελλάδα.

This petition made change with 12,080 supporters!
Ippothesis Panhellenic Equine Welfare Society started this petition to Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευάγγελο Αποστόλου and

Μέριμνα για την ευζωία και προστασία των ιπποειδών στην Ελλάδα.

Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών «ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ»

Μέλος, Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας& Eurogroup for Animals

Animal Action Hellas, μέλος Eurogroup for Animals

Παρακαλούμε όλους για την συμμετοχή σας σε μια συλλογική προσπάθεια να αναγνωριστούν και να προστατευτούν επιτέλους όλα τα ιπποειδή της Ελλάδας. Με την υπογραφή σας θα βοηθήσετε να καλυφθεί ένα σημαντικό θεσμικό κενό στην Νομοθεσία για τα ιπποειδή.

Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 75.000 καταγεγραμμένα ιπποειδή (άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια) αριθμός εντελώς πλασματικός. Προκύπτει από ζώα που προέρχονται κυρίως από οργανωμένες εκτροφές ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα των επίσημων φορέων της Φιλίππου Ένωσης Ελλάδος και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας αντίστοιχα. 
Στην πραγματικότητα ο αριθμός των ιπποειδών στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερος και δύσκολα μπορεί να προσδιοριστεί με τις υπάρχουσες συνθήκες οι οποίες είναι ελλιπή και μη ελεγχόμενες.

Τα ιπποειδή αποτελούν μεγάλο τμήμα της ιστορίας μας από την αρχαιότητα έως σήμερα. Έχουν συμβάλλει σημαντικά στην αγροτική οικονομία, στα φυσικά οικοσυστήματα, στην δημιουργία τοπικών κοινωνιών, στον πολιτισμό και στις δύσκολες πολεμικές περιόδους. Ακόμα και σήμερα συμβάλλουν καθημερινά στον τουρισμό, την αναψυχή, τον αθλητισμό, την λειτουργία τοπικών κοινωνιών αλλά και την θεραπευτική ιππασία δίνοντας ψυχική και σωματική δύναμη σε παιδιά και ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κίνηση, φυσική, νοητική ή συναισθηματική υστέρηση.
Η χρησιμότητα και η προσφορά τους είναι αδιαμφισβήτητη και απαραίτητη ακόμη και στην σύγχρονη εποχή.

Μέχρι και σήμερα η χώρα μας δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να γίνει ένα κράτος πρόνοιας για τα ζώα της οικογένειας των ιπποειδών με αποτέλεσμα πολλοί να εκμεταλλεύονται τις ασάφειες και τα κενά της υφιστάμενης Νομοθεσίας και να παρανομούν τόσο ενάντια στα ζώα αυτά όσο και απέναντι στο Ελληνικό Κράτος και την  κοινωνία μας γενικότερα. Δυστυχώς η Εθνική  Νομοθεσία είναι ιδιαίτερα ελλιπής για την θωράκιση των ιπποειδών με αποτέλεσμα να έχουμε καθημερινά και κρίσιμα περιστατικά κακοποίησης και αμέλειας που οδηγούν ακόμα και στην εξαφάνιση των ζώων αυτών.

 Άλλος ένας παράγοντας είναι η ελλιπής παιδεία σχετικά με την φροντίδα και διαχείριση των ζώων αυτών, καθώς η Ελλάδα σε αντίθεση με άλλα Κράτη Μέλη της Ευρώπης, δεν διαθέτει κάποιο σύστημα επιμόρφωσης τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και ενημέρωσης. Εξαίρεση αποτελούν οι σχολές προπονητών και αναβατών που απευθύνονται σε επαγγελματίες ή τα Προγράμματα Φροντίδας Ιπποειδών όπως αυτό της Animal Action.  
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ, δημιουργήθηκε με σκοπό να δώσει ένα τέλος στην εγκατάλειψη, την κακοποίηση και τον πόνο που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους αυτά τα ζώα.

Με αφορμή λοιπόν τις ασάφειες και τις ελλείψεις  που παρουσιάζει η χώρα μας όσον αφορά την Νομοθεσία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στον τομέα των ιπποειδών επιτρέποντας την κακοποίηση τους ζητούμε:

 1. Την εκπόνηση Σχεδίου Νόμου που θα αφορά αποκλειστικά την προστασία των ζώων της οικογένειας των ιπποειδών. Σήμερα μόνο με τον Ν 4039/12 και τον Ν 1197/81 που αφορούν τους κανόνες ευζωίας όλων των ζώων μας δίνεται η δυνατότητα να τα προστατεύσουμε σε κάποιο βαθμό. Υπάρχουν όμως σημαντικές ασάφειες και ελλείψεις ως προς την κατηγοριοποίηση και αναγνώριση τους, όταν δεν διευκρινίζονται οι διαφορετικές ομάδες στις οποίες δύναται να εμπίπτουν τα ιπποειδή (π.χ. ζώα συντροφιάς, ζώα εργασίας, κ.α.). Την ίδια στιγμή που στην Ευρώπη υπάρχει η κατηγορία οικόσιτα ιπποειδή ( ΕΚ 504/2088, άρθ. 2, παρ. γ΄ - ΕΚ 2015/262 άρθ. 2, παρ.  γ’). Δημιουργούν λοιπόν σημαντικά  κενά νόμου ως προς την προστασία τους και την τιμωρία των υπευθύνων για την κακοποίηση ή αμέλεια τους.

Επείγει η απόφαση που θα διευκρινίζει πως όλα τα ιπποειδή ανήκουν στην κατηγορία ζώα συντροφιάς των σχετικών νόμων. Τα δε ιπποειδή εργασίας δεν έχουν κανένα νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία τους. Επίσης είναι ιδιαίτερα ελλιπής το νομοθετικό πλαίσιο για τις αυτόχθονες ελληνικές φυλές αλόγων, είδη πολύ σημαντικά για την ελληνική βιοποικιλότητα.

2. Θέσπιση Κώδικα Ορθής Πρακτικής Ιπποειδών. Με παράδειγμα τους Οδηγούς οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν κατευθυντήριες εγκεκριμένες οδηγίες καθώς και ισχύουσα  Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, την δημιουργία ενός Κώδικα Ορθής Πρακτικής για την Ελλάδα σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές και κτηνιάτρους - ιππιάτρους. Οι Οδηγοί στους οποίους αναφερόμαστε ως παράδειγμα είναι του National Equine Welfare Council του Ηνωμένου Βασιλείου και του European Horse Network.

3. Δημιουργία Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Φορέα για τα ιπποειδή. Θα  πρέπει να υπάρχει διαρκής και ουσιαστικός έλεγχος για την ορθή εφαρμογή της Νομοθεσίας με μορφή που δεν θα επιτρέπει οποιαδήποτε παρέκκλιση και παρανομία.

Όλα τα ανωτέρω θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν πλέον στα ιπποειδή της χώρας μας να ζουν με τον σεβασμό που τους αρμόζει. Τα εργαλεία αυτά θα συμβάλλουν ακόμη στην προσπάθεια ευαισθητοποιημένων πολιτών, επαγγελματιών, φιλοζωικών σωματείων και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων για την αλλαγή νοοτροπίας ως προς τα ιπποειδή.

 
Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών, ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ                           

Μέλος, Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας
Μέλος, Eurogroup for Animals

Animal Action Hellas - Μέλος, Eurogroup for Animals


Το ψήφισμα θα παραδοθεί στους:
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Provision of welfare and protection for equines in GREECE

 

IPPOTHESIS, Panhellenic Equine Welfare Society                                          Member of, Panhellenic Animal Welfare Federation and Eurogroup for Animals

 

Animal Action Hellas - Member of Eurogroup for Animals

 We would like to invite you all to a collaborative effort to recognize and protect all equines in Greece. By signing this petition you will help cover major policy and legislative gaps with respect to equine welfare and protection.

In Greece there are about 75,000 registered equidae (horses, donkeys, mules), a completely fictional number. This estimate is a result of registered equidae in official archives of the Jockey Club of Greece and the Hellenic Equestrian Federation. However, population of equidae in Greece is much greater and is very difficult to determine under the current conditions.

Equines are a significant part of our history from antiquity to the present day. They have contributed significantly to the rural economy, natural ecosystems, creation of local communities, culture and have supported man during wartime. Today, they contribute daily to tourism, recreation, sports, functioning of local communities and therapeutic horse riding, providing mental and physical strength to children and adults who experience mobility problems and suffer from physical, mental or emotional conditions. Their usefulness and contribution is indisputable and they are deemed necessary even today.

Unfortunately Greece has not been able to become a welfare state for equines and as a result individuals take advantage of the ambiguities and gaps of existing legislation, causing harm to these animals, often committing serious crimes towards the Greek State and our society in general. National Legislation is particularly inadequate with respect to ensuring equine welfare, resulting in daily and critical incidents of abuse and neglect that often lead even to the death and/or disappearance of these animals.

Another factor is the lack of education with respect to care and management of equidae, due to the fact that Greece, in contrast to other European Member States, does not have any education system in place. Limited exceptions include the coaching and riding schools for professionals or Equine Welfare Programs such as the ones implemented by Animal Action.

The Panhellenic Equine Welfare Society  was created with the main goal, apart from equine care, to end abandonment, abuse and pain equines face in their daily lives, using legal pathways.

Therefore, due to the ambiguities and shortcomings of our country with respect to the legislative and control mechanisms for ensuring equine welfare and ending their abuse we demand the following:

 1. The elaboration of a Draft Law that will exclusively concern the protection of animals of the equidae family. Today the only legislative tools we can use to protect equines, but to a limited extent, are Law 4039/12 and Law 1197/81.  However, these Laws are relatively general and wide,  with significant  ambiguities and shortcomings with respect to categorization and identification of  equidae (e.g. they do not distinguish between companion animals and working animals for example when it comes to equines).  At the same time European Community (EC) legislation provides for the category of domestic equidae (EC 504/2008, Art. 2, Par. C & EC 2015/262 Art. 2, Par. C).

The current national legislation is characterized by important legal gaps concerning their protection and the punishment of those responsible for their abuse or neglect.

A political decision is urgently needed to clarify that all equidae belong to the companion category of the aforementioned legislation. There is no legislative framework with respect to working equines protection and welfare, an extremely important category of animals in Greece. The legislative framework for indigenous Greek horse breeds, species very important for Greek biodiversity is also incomplete.

2. Adoption of a Code of Good Practice for Equidae. For example Guides that include guidelines along with current national and EC legislation, could be used as the basis for developing a Code of Good Practice for Greece, in cooperation with the competent authorities and specialized equine veterinarians. Examples of the Guides are from  the National Equine Welfare Council, UK and the European Horse Network.

 3. Creation of an Independent Monitoring Authority for equines. There should be continued and effective control over the correct enforcement of the legislation in a way that will not allow for any deviations, exceptions or special treatment.

All of the above will create the right conditions that will allow our country's equines to live with respect, free from suffering and exploitation. These tools will also contribute to the efforts of sensitized citizens, professionals, animal welfare associations and non-governmental organizations in order to change attitudes towards equines and view them as sentient beings.

IPPOTHESIS, Panhellenic Equine Welfare Society - Member of the Panhellenic Animal Welfare Federation and Eurogroup for Animals

Animal Action Hellas - Member of Eurogroup for Animals

This petition will be delivered to:

The Minister of Rural Development & Food

 

 

 

Victory

This petition made change with 12,080 supporters!

Share this petition