Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΑ ΤΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ -ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΑ ΤΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ -ΨΗΦΙΣΜΑ

16 have signed. Let’s get to 25!
At 25 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
ARIADNI PAPAFOTIOU started this petition

 Με αφορμή την πυρηνική απειλή ως αποτέλεσμα του Πολέμου στην Ουκρανία, προτείνουμε ο Δήμος Σερρών να εκδώσει ΨΗΦΙΣΜΑ-Έκκληση προς την Κυβέρνηση,
για να υπογράψει επιτέλους ΚΑΙ η χώρα μας την Συνθήκη Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων που επικυρώθηκε από την Ολομέλεια του ΟΗΕ το 2017 και τέθηκε σε ισχύ το 2021 , δυστυχώς ΧΩΡΙΣ την ψήφο της Ελλάδας!!!


ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

--Ο Δήμος ΣΕΡΡΩΝ, ανησυχεί σοβαρά για την τραγική απειλή που θέτουν στις κοινωνίες μας τα ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ.
Οποιαδήποτε χρήση τους σκόπιμη ή μη, θα έχει καταστροφικές και για μακρύ χρονικό διάστημα συνέπειες σε ανθρώπους και περιβάλλον.

--Γι’ αυτό, υποστηρίζουμε τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων η οποία υιοθετήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από την ολομέλεια του Συμβουλίου του ΟΗΕ,
και ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ και να την κυρώσει.

16 have signed. Let’s get to 25!
At 25 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!