Petition Closed

Λέμε ΌΧΙ στο Σχέδιο Αθηνά- Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας δεν πρέπει να χαθεί!

This petition had 2,387 supporters


Για να καταδείξουμε το "πένθος" των φοιτητών/-τριων και των καθηγητών/-τριων για την επικείμενη κατάργηση και απορρόφηση του Προγράμματος Ψυχολογίας από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α., σας παραθέτουμε την επιστολή που συνέταξαν οι φοιτητές/-τριες με τη συμπαράσταση του διδακτικού προσωπικού:

Κύριε Υπουργέ,

 

Έπειτα από συνάντηση των σπουδαστών του Προγράμματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου με αφορμή τα ταχύτατα εξελισσόμενα γεγονότα σχετιζόμενα με την απορρόφηση του Τμήματός μας από το νέο Φ.Π.Ψ. του ίδιου Πανεπιστημίου, συντάχθηκε η εξής επιστολή διαμαρτυρίας.

Η απορρόφηση του Προγράμματος Ψυχολογίας, ένα οργανωμένο τμήμα που προσφέρει γνώση και προσπαθεί να υπηρετήσει την Επιστήμη παρά τις δυσκολίες και τις δυσχέρειες των σημερινών χαλεπών καιρών, είναι πραγματικά απογοητευτική και τρομακτική. Μία τέτοια κίνηση, υποβαθμίζει την Παιδεία, τη Μορφωσή, την Κατάρτιση των αυριανών Επιστημόνων, παρέχοντάς τους ελάχιστα, αποσπασματικά, ελλιπή και ανακριβή εφόδια με τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τη σκληρή πραγματικότητα.

Τα σημεία, στα οποία αντιτίθεται το σύνολο των φοιτητών, παρατίθενται παρακάτω :

 

A) Το Φ.Π.Ψ. - Πρόγραμμα Ψυχολογίας με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 118 χορηγεί από το 1993 Πτυχίο αυτόνομο στην Επιστήμη της Ψυχολογίας, ισότιμο των Πτυχίων Ψυχολογίας που χορηγούν το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.

 

Β) Η βάση εισαγωγής στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας για το έτος 2012 ήταν 18.115 μόρια (η υψηλότερη βάση εισαγωγής στο σύνολο των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής), ενώ η βάση εισαγωγής για το τμήμα Φ.Π.Ψ. ήταν 16.661 μόρια (τα προαναφερθέντα στοιχεία παρουσιάζουν την πραγματικότητα, σε αντιδιαστολή με το επίσημο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το Σχέδιο «Αθηνά», όπου παρατίθενται ανακριβείς πληροφορίες). Επομένως, είναι έκδηλο ότι η ελκυστικότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή για το τμήμα μας.

 

Γ) Η απορρόφηση του Προγράμματος Ψυχολογίας από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.), θα σήμαινε μία πλήρη αλλαγή του προσανατολισμού των σπουδών του Προγράμματος Ψυχολογίας, και αυτό διότι ουδεμία σχέση έχει το πρόγραμμα σπουδών του ενός και του άλλου Τμήματος. Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας σκοπεύει στην κατάρτιση και εξειδίκευση εκκολαπτόμενων Ψυχολόγων ενώ το Τμήμα Φ.Π.Ψ. στοχεύει στην κατάρτιση Φιλολόγων της Ελληνικής Γλώσσας με συμπληρωματικές γνώσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη και την Ψυχολογία. Όπως συνάγεται, επομένως, από τα ανωτέρω, η πλήρης αλλαγής του πεδίου σπουδών του Προγράμματος Ψυχολογίας θίγει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του.

 

Δ) Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας προάγει την έρευνα στην Ελλάδα, καθώς έχει συμβάλλει στη στάθμιση των περισσότερων ψυχομετρικών εργαλείων που χορηγούνται στον ελληνικό πληθυσμό. Επίσης, είναι αξιοσημείωτη η λειτουργία πολλαπλών δομών του Τομέα Ψυχολογίας, με πρωτοβουλία των καθηγητών και φοιτητών του Προγράμματος Ψυχολογίας : Ψυχομετρικό Εργαστήριο, Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας, Κέντρο Μελέτης Προσαρμογής Ομάδων Υψηλού Κινδύνου, Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών, Κέντρο Μελέτης Οικογένειας, Κέντρο Ανάπτυξης Δημιουργικότητας, Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας και Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική. Είναι ανεπίτρεπτο για τον Πανεπιστημιακό χάρτη της Χώρας, στο Αρχαιότερο Πανεπιστήμιο που εστιάζει στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, να μη λειτουργεί αυτόνομο Τμήμα Ψυχολογίας.

 

Ε) Με βάση τα παραπάνω σημεία καταλήγουμε στην ανάγκη διατήρησης του Προγράμματος Ψυχολογίας και όχι στην απορρόφησή του από το Τμήμα Φ.Π.Ψ. με εντελώς διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο. Το προτεινόμενο Σχέδιο «Αθηνά» φαίνεται να υποβαθμίζει την ποιότητα των σπουδών και των δύο Τμημάτων.

 

Εν κατακλείδι, το Σχέδιο «Αθηνά» επικροτεί την αγραμματοσύνη και την απαιδευσία των νέων που επιθυμούν να σπουδάσουν, να μορφωθούν, να γίνουν Επιστήμονες και να διαπρέψουν εντός και εκτός συνόρων. Πόσο ακόμη θα βάλλεται η Παιδεία σε αυτήν τη χώρα; Πόσο ακόμη θα υποβαθμιστεί αυτό το πολύτιμο αγαθό που οδηγεί στην αυτοπραγμάτωση και στην Αλήθεια; Άλλωστε, η θεά Αθηνά, η θεά της Σοφίας, δεν θα δεχόταν ποτέ μία τέτοια μεταρρύθμιση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδος, πολλώ δε μάλλον να δεχθεί να δώσει το όνομά της –τιμής ένεκεν- στο παρόν σχέδιο.

 

 

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας,

 

Οι φοιτητές του Προγράμματος ΨυχολογίαςToday: Maria is counting on you

Maria Souridi needs your help with “Κύριε Αρβανιτόπουλε Κωνσταντίνε, Υπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων: Λέμε ΌΧΙ στο Σχέδιο Αθηνά- Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας δεν πρέπει να χαθεί!”. Join Maria and 2,386 supporters today.