Κατά της διαφθοράς, δικαστές που συμμορφώνονται με το νόμο

Κατά της διαφθοράς, δικαστές που συμμορφώνονται με το νόμο

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales
European Movement for Justice EMJ ha iniciado esta petición dirigida a Ηνωμένα Έθνη y

Οι δικαστές δεν συμμορφώνονται με το νόμο επειδή δεν τιμωρούνται για παραβίαση. Αυτή η IMPUNITY παρέχεται από άλλους δικαστές που τις κρίνουν και τις κρύβουν.
Ο καρκίνος της δικαστικής διαφθοράς καταστρέφει τη ζωή πολλών ανθρώπων. επίσης ωθεί εκτεταμένη διαφθορά των θεσμών καταχρηστική νόμους και τους δημόσιους υπαλλήλους που κάνουν κατάχρηση εξουσίας, τη διαφθορά και τα μέσα ενημέρωσης τους εταιρεία, τις συνέπειες της οποίας εγκλήματος, της ανεργίας, της φτώχειας, της νεολαίας χωρίς μέλλον? Με λίγα λόγια, άδικες, άρρωστες και παρακμιακές κοινωνίες.
Στην Ισπανία, το Σύνταγμα του 1812 καθόριζε ότι οι δικαστές κρίνονταν μόνο από μια κριτική επιτροπή πολιτών. Με αυτό τον τρόπο το ανθρώπινο δικαίωμα είναι εγγυημένο σε ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο που θα κρίνει τους δικαστές.
Με την κριτική επιτροπή πολιτών, οι δικαστές θα υποχρεωθούν να συμμορφωθούν με το νόμο και να καταδικάσουν όσους δεν συμμορφώνονται, καταργώντας τη διαφθορά.
Διεθνείς νόμοι, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, μας προστατεύουν από τους κακούς εθνικούς νόμους και οι δικαστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με αυτούς.
Ως εκ τούτου απλώς αν οι δικαστές πληρούν το διεθνές δίκαιο, θα ήταν η καλύτερη και ταχύτερη επανάστασης όλων των εποχών, από τις τρέχουσες παρακμιακή κοινωνίες, όπου μια μειοψηφία εκμεταλλεύεται την πλειοψηφία, θα αλλάξει σε προοδευτικές κοινωνίες.
Ο ισπανικός κοινωνικός τομέας πιέζει για την επιστροφή σε αυτόν τον κανόνα στην Ισπανία, αφήνοντας αποδείξεις για αυτό στα γεγονότα του πρώτου εορτασμού της Ημέρας των Ευρωπαίων εναντίον της δικαστικής διαφθοράς (22-9-2018).

Αυτή η αναφορά δημιουργήθηκε από το Ευropean Movement for Justice (Ευρωπαϊκό Κίνημα Δικαιοσύνης)

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales