Συλλογή υπογραφών για την επαναλειτουργία του πολιτιστικού κέντρου "Αλέξανδρου Λαδά"

0 have signed. Let’s get to 500!


Συμφωνώ και υπογράφω την πρόταση της Κινηματογραφικής Λέσχης Γρεβενών για την επαναλειτουργία του πολιτιστικού κέντρου "Αλέξανδρου Λαδά". Εξουσιοδοτώ τα μέλη της Λέσχης, να καταθέσουν το παρόν έγγραφο με την υπογραφή μου, ως αίτημα προς το Δήμο Γρεβενών για το συγκεκριμένο προαναφερθέντα σκοπό.