Kampanya Kapatıldı

Hastaneme Dokunma ! Sağlığımla Oynama ! Bakırköy Kent Savunması

Bu kampanya 1.837 destekçiye ulaştı


Çevre ve Şehircilik Bakanlığına,

Çevremiz her geçen gün daha fazla beton ve daha fazla araç trafiği yaratan projeler ile kuşatılıyor, tarihi ve kültürel miras tahrip ediliyor, doğal yaşam alanları geri dönülmez biçimde yok ediliyor.

Bu projeler hayata geçirilirken üniversitelerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan, STK lar ve vatandaşlardan görüş alınmıyor. Oldubitti ve emrivakiler ile karşı karşıya kalıyoruz. Yargıda elde edilen sonuçlar dahi bu yıkıma engel olamıyor.

SSK Florya arazisi, Ataköy sahil şeridi, Yenimahalle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Emlak Bankası Spor Tesisi gibi kamusal alanlara dönük bu uygulamalar ilçemizdeki son örneklerdir.

Son olarak Bakırköy’ün simgesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastane arazisi için imar plan değişikliğine gidildi ve 1.000.000 metrekarenin üzerinde yeni yapılaşma ile E5 bağlantılı açılan 22 metre genişlikte yollar ile yoğun taşıt trafiğine davetiye çıkarıldı.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1927 yılından beri yaklaşık 90 yıldır hizmet vermektedir. Bu alan Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tescilli yapıların olduğu tarihi değeri yüksek bir alandır. Bahçesinde 17.000 ağaç bulunmakta ve oluşturduğu orman dokusu hastalar, bölge ve çevre halkı tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Şimdi soruyoruz :

Bu plan notunda ‘6428 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen kullanımlar yer alabilir’ denmektedir. Bu madde ile amaçlanan halka ait ve halka hizmet veren kamusal bir alanın özel sektöre devredilerek sağlık hizmetinin ticarileştirilmesi midir?

Mevcut yapılaşmanın 10 katı büyüklükte ve önceki planlamalarda belirtilen  yatak sayısı ihtiyacının çok üstünde bir m2 alanına neden ihtiyaç duyulmuştur?

Bu kapsamda; Planda 906.651 m2’lik bir alanı kapsayan Sağlık Tesis Alanında, sağlık tesislerinin yanı sıra imtiyaz sahiplerinin kullanacağı ticaret ve hizmet binalarıda yer alacakmıdır?

Plan Raporlarında ‘Mimari çözümlemelerde esneklik sağlamak amacıyla, yapı yaklaşma mesafeleri, bina/blok boy, derinlik ve ebatları, taban oturumları, bina/bloklar arası çekme mesafeleri, bina yükseklikleri vaziyet planında ve/veya avan projesinde belirlenebilir.’ denilmekte ve bütün sınırlamalar kaldırılmaktadır. Bu durumda ilgili kuruluşların denetimi, planlama aleniyeti ve bizlerin bilgi edinme hakkı nasıl gerçekleşecektir?

Tescile esas yapıların Bizans anıt mezarı, Reşadiye Kışlası’na ait yapılar, 17.000 ağacın korunması nasıl sağlanacaktır?

Talep ediyoruz :

  • Cumhuriyet’in bize kazandırdığı bu kamusal alanı ranta açan,
  • Doğal çevremizi, tarihimiz ve kültürel mirasımızı tehdit eden,
  • Üniversiteler, meslek odaları,  Stk'lar ve vatandaşlardan görüşün alınmadan hazırlanan,
  • Kamunun denetim yetkisini kullanamayacağı bu imar planı değişikliğinin iptal edilmesini talep ediyoruz. 


Bugün Bakırköy Kent Savunması imzanı bekliyor!

Bakırköy Kent Savunması bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Bakırköy Kent Savunması: Sağlığımla Oynama! Yeşilime Dokunma!». Bakırköy Kent Savunması ve imza atan diğer 1.836 kişiye katıl.