Atölyede çalışırken Ufuk'tan çay istenmesin

Atölyede çalışırken Ufuk'tan çay istenmesin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Calisanlar tarafına göker zafer bu kampanyayı başlattı

Atölyede çay kahve getirmek gibi vasifsiz işleri yapabilecek bir çok insan varken katmadeğeri yüksek işleri yapan insanlari bu vasıfsız işlere yönlendirip firmanın verimini düşürmenin önüne geçilmesini istiyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.