Decision Maker

Twitter

Twitter is a real-time information network that connects you to the latest stories, ideas, opinions and news about what you find interesting.


Does Twitter have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı

5816 Sayılı Atatürk'ü Koruma Kanununun Kaldırılması...

Kanunlarla korunan bir kimse acizdir, korunmasızdır. Yıllar evvel vefat eden bir kişinin kanunlarla korunması, bu kişi hakkında konuşmanın neredeyse yasaklanması ve bu kişiyi eleştiren bir kimsenin bazı ''kemalist'' kesimlerce eleştirilmesi, tehdit edilmesi, toplumdan dışlanması için hakkında kampanyalar başlatılması ve hatta hakkında davalar açılarak hapis cezası alması akıl ve mantık dışıdır. Allah'ın kitabı Kur'an, Resulullah (Sav.) ve dahi şanlı atalarımızdan hiç kimse böyle bir kanunla korunmadığı gibi bizlere kabul edip etmediğimiz bile sorulmadan önümüze tarihsel bir model olarak konulmuş ve getirdiği sözde yenilik ve değişiklikler şartsız kuralsız bizlere kabul ettirilmeye çalışılmış tek bir kimsenin kanun ve yasalarla böyle bir koruma altında bulundurulması doğru değildir ve bu durum asla kabul edilemez... Hakkında koruma kanunu bulunan kimseler hakkında ya ortaya çıkması istenmeyen bir takım gerçekler vardır ya da bu kimselerin hayat ve fikirleri, insanların hürriyet ve fikir özgürlükleri hiçe sayılarak ebediyen yaşatılmak istenmektedir... Günümüzde her türlü kutsala hakaretin bile özgürlük, çağdaşlık! ve insan hakkı sayıldığı böylesi bir zamanda bizler de herkes için gerçek adaleti ve eşitliği istiyoruz..! Bu kanunun, halk arasında herhangi bir nefret söylemine daha fazla yol açmaması adına anayasamızdan tamamen kaldırılması için lütfen kampanyamızı imzalayınız... 

Devlet-i Al-i Osmaniye
5,438 supporters