ปิดแคมเปญรณรงค์

ให้สคบ. เข้าตรวจสอบ True Internet ในการบริการลูกค้าที่บกพร่อง

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 18 คน


เดี๋ยวนี้ อินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันที่เราแทบจะขาดกันไม่ได้ ทั้งในเรื่องงาน ความบันเทิง การติดต่อสื่อสาร และอื่นๆอีกมากมาย แทบจะเรียกได้ว่า ทุกคนต้องใช้อินเตอร์เน็ต

กลับกัน ตัวเลือกผู้ให้บริการกลับมีไม่มาก เป็นสาเหตุให้บ่อยครั้ง ผู้บริโภคอย่างพวกเราต้องทนกับบริการแบบขอไปที โดยเฉพาะจากผู้ให้บริการที่เรียกตัวเองว่า True Online สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเกิดความสูญเสีย ทั้งในเรื่องค่าใช้จ่าย เวลา และความรู้สึก ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่แทบจะเรียกคืนไม่ได้ 

ปัญหาเหล่านี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยที่น้อยครั้งจะมีการเหลียวแลหรือการดูแลเยียวยาจริงจังจากผู้บริการ ทำให้ผู้บริโภคตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ 

เพราะฉะนั้นวันนี้ เราจะขอรวบรวมรายชื่อของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบริการที่ไม่เป็นที่พึงพอใจจาก True Online เพื่อให้มากพอที่จะทำให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค หันมาเห็นและดำเนินการตรวจสอบ True Online ในเรื่องนี้Khulthida กำลังรอให้คุณช่วย

Khulthida Treepongkaruna อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«True Internet: ให้สคบ. เข้าตรวจสอบ True Internet ในการบริการลูกค้าที่บกพร่อง» คุณสามารถร่วมกับ Khulthida และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 17 คน ได้แล้วตอนนี้เลย