Armênios contra Bolsonaro

0 pessoa já assinou. Ajude a chegar a 500!


Հայերեն տարբերակը՝ ստորև | Versión en español abajo | English version below | Version française ci-dessous | Русская версия ниже

Nós, brasileiros descendentes de armênios abaixo assinados, vimos expressar nosso repúdio à candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República.

Nossos antepassados, sobreviventes do primeiro genocídio moderno, testemunharam e sofreram cruéis atrocidades cometidas pelo Império Otomano. Um milhão e quinhentos mil armênios foram mortos por meio de torturas, estupros, assassinatos, incêndios, afogamentos, deportações, num plano posto em prática por uma ideologia fascista que, ao tomar o poder, revelou-se impiedosa às suas minorias.

Lutamos para que nossa Causa, rememorada todo 24 de abril, seja pela preservação da memória dos que tombaram e, sobretudo, para que o reconhecimento e condenação desse crime contra a Humanidade pelo Brasil reafirme sua posição em defesa irrestrita aos Direitos Humanos.

Rechaçamos essa candidatura que propaga discursos intolerantes, violentos e autoritários, com posições preconceituosas, racistas, xenofóbicas, misóginas e homofóbicas, além de exaltar a tortura como prática legítima e a figura de torturadores da Ditadura Militar do Brasil (1964-1985).

Seria incoerente com nossa ancestralidade e irresponsável com a humanidade tolerar e se calar diante de ataques abertos à dignidade da pessoa humana e ao Estado Democrático de Direito, que transcendem qualquer espectro político e se resumem a discursos de ódio.

Por defendermos a Democracia de forma intransigente e acreditarmos na pluralidade, diversidade, liberdade e igualdade, nós, democratas e eleitores de candidatos à Presidência das mais diversas posições políticas, repudiamos veementemente a referida candidatura e conclamamos todos a se juntar nessa luta e a se contrapor a vozes desagregadoras e destrutivas como essa.

Genocídio nunca mais! Ditadura nunca mais: Tortura nunca mais! #eleNÃO

__________ Հայերեն __________

Մենք՝ ներքոստորագրյալ բրազիլահայերս, մեր մերժումն ենք արտահայտում Ժաիր Բոլսոնարոյի թեկնածությանը՝ հանրապետություն նախագահի պաշտոնում։

Քսաներորդ դարի առաջին ցեղասպանությունը վերապրած մեր պապերը տեսել և զցացել են Օսմանյան կայսրություն գործած դաժան ոճրացործությունները։ Մեկ ու կես միլիոն հայ սպանվեց ու ենթարկվեց բռնարարության, խոշտանգության, սպանության։ Մարդկանց կենդանի այրեցին, խեղդեցին, տեղահան արեցին… Այդ ամբողջը ֆաշիստական ցաղափարախոսությունը կյանքի կոչելու արդյունքն էր, որը իշխանության գալով ցույց տվեց իր անհանդուրժողականությունը՝ իրենց սեփական երկրում փոքրամասնություն կազմած ժողովրդի նկատմամր։

Պայքարում ենք, որպեսզի հայ ազգի ողբերցությունը, որը նշվում է ամեն տարի Ապրիլի 24-ին, ծառայի այդ զոհերի հիշատակը պահպանելուն եւ ինչը պատճառ դառնա, որպեսզի Բրազիլիան ճանաչի մարդկության դեմ կատարված այդ ոճրացործությունը և մեկ անգամ ևս հաստատի նրա միանշանակ ազդեցությունը Մադու Իրավունքներին։

Տվյալ թեկնածուի ճառերը ողողված են Մարդու Իրավունքները խախտող բազմաթիվ գաղափարներով եւ նրա 1964-1985 թվականին տեղի ունեցած դիկտատուրայի աջակցությամբ։

Այդ գաղափարնեեւը անհամատեղելի են մեր նախնիների եւ ինքներս մեր հանդեպ, քանզի ձգտում ենք ունենալ ժողովրդավարական Բրազիլիա, ազատ ապրելու եւ խոսելու իրավունք։

Մենք չենք աջակցում այն թեկնածուին, ով տարածում է ժողովրդավարության գաղափարներին ոչ վայել համոզմուքներ ու տեսակետներ։

Ցեղասպանություն այլևս երբե՛ք։ Դիկտատուրա եւ բռնապետություն այլևս երբե՛ք։ #ինքըՈՉ

__________ Español __________

Armenios contra Bolsonaro

Nosotros, brasileños descendientes de armenios, abajo-firmantes, expresamos nuestro repudio a la candidatura de Jair Bolsonaro a la Presidencia de la República.

Nuestros antepasados, sobrevivientes del primer genocidio moderno, fueron testigos y sufrieron las crueles atrocidades cometidas por el Imperio Otomano. Un millón y medio de armenios fueron muertos por medio de torturas, violaciones, asesinatos, incendios, muerte por ahogamiento, deportaciones, en un plan puesto en práctica por una ideología fascista que, al tomar el poder, se mostró impiadosa frente a las minorías.

Luchamos para que nueatra Causa, recordada todo 24 de abril, por la memoria de los que cayeron y, sobre todo, para que Brasil reconozca y condene de ese crimen contra la Humanidad, y reafirme su posición en defensa de los Derechos Humanos de forma indeclinable.

Rechazamos esa candidatura que propaga discursos intolerantes, violentos y autoritarios, con posiciones prejuiciosas, racistas, xenofóbicas, misóginas y homofóbicas, y que además exalta la tortura como práctica legítima y la figura de torturadores de la Dictadura Militar brasileña (1964-1985).

Sería incoherente con nuestros antepasados e irresponsable con la humanidad tolerar y callarse frente a los ataques abiertos a la dignidad de la persona humana y al Estado Democrático de Derecho, que transcienden cualquier espectro político y se resumen a discursos de odio.

Porque defendemos la Democracia de forma intransigente y creemos en la pluralidad, diversidad, libertad e igualdad, nosotros, demócratas y electores de candidatos a la Presidencia de las más variadas posiciones políticas, repudiamos vehementemente la referida candidatura y convocamos a todos a juntarse a esta lucha y a oponerse a voces desagregadoras y destructivas como esa.

Genocidio nunca más! Dictadura nunca más: Tortura nunca más! #eleNÃO #elNO

__________ English __________

Armenians against Bolsonaro

We, Brazilian citizens, descendants of Armenians, here undersigned, came to express our disavowal to the candidature of Jair Bolsonaro to the presidential run.

Our ancestors, survivors of the first modern genocide, witnessed and suffered cruel atrocities committed by the Ottoman Empire. One and a half million armenians were killed by torture, rape, assassination, arson, drowning and massive deportations, in a plan put into practice by a fascist ideology that revealed itself to be ruthless towards minorities, once it was in power.

We fight for our Cause, remembered every April 24th, not only for the preservation of the memory of those who have died, but also, for Brazil to recognize and condemn this crime against humanity in order to ensure his position in unrestricted defense of Human Rights.

We reject this candidature, which disseminates intolerant speeches, with violent, authoritarian, racist, xenophobic, misogynistic and homophobic ideas. In addition to glorifying torture as a legitimate practice and the torturers who were members of the Brazilian Military Dictatorship (1964-1985).

It would be incoherent with our ancestry, and irresponsible with humanity, to tolerate and be quiet in face of attacks against human dignity and the Democratic State, which are beyond any political spectre and are resumed as hate speech.

For defending democracy in an uncompromising way, we believe in the plurality, diversity, liberty and equality, we, democrats and electors of all kind of candidates, vehemently repudiate this candidature and call on everyone to ensure this fight and to oppose destructive speeches like this.

Genocide never more! Dictatorship never more! Torture never more! #eleNÃO #NOThim

__________ Français __________

Arméniens contre Jair Bolsonaro

Nous, citoyens brésiliens, descendants des arméniens, les soussignés dans ce document, nous sommes venus exprimer notre désaveu, à Jair Bolsonaro candidat à l’élection présidentielle brésilienne.

Nos aïeux, survivants du première génocide moderne, ont témoigné et souffert les cruelles atrocités commises par l’Empire Ottoman. Un million et cinq cent mille arméniens sont morts par la torture, viols, meurtres, incendies, noyades et déportations massives, dans un projet exécuté par une idéologie fasciste, qui, en s'emparant du pouvoir, s'est montrée impitoyable envers ses minorités.

Nous lutons pour que notre cause, soit rappelée à chaque 24 avril, par la préservation du souvenir de ceux qui sont tombés et, surtout, par la reconnaissance et condamnation de ce crime contre l’humanité par le Brésil et que le pays réaffirme sa position dans la défense sans restriction des Droits de l’homme.

Nous refusons cette candidature qui propage des discours intolérants, violents et autoritaires, avec des préjugés, racistes, xénophobes, misogynes et homophobiques, en plus d’exalter la torture comme une pratique légitime et aussi les tortionnaires de la Dictature militaire du Brésil (1964-1985).

Ce serait incompatible avec notre ascendance et irresponsable avec l’humanité, tólerer et se taire en face des attaques à la dignité humaine et l’état de droit démocratique, qui sont au-delà de n’importe quel spectre politique et se résument à des discours de haine.

Comme nous défendons la démocratie d’une manière intransigeante, et nous croyons en la pluralité, diversité, liberté et égalité, nous, démocrates et électeurs de candidats des positions plus diverses, nous répudions avec véhémence cette candidature-ci et nous appelons vous tous à rejoindre cette lute et s’opposer à des voix désintégrantes et destructives comme celle-ci.

Plus jamais de Génocide! Plus jamais de Dictature! Plus jamais de torture! #eleNÃO #PASlui

__________ По-русски __________

Армяне против Болсонаро

Мы, подписавшиеся ниже армяне, выражаем своё неприятие кандидатуры Жаира Болсонаро на пост президента республики.

Наши предки, выжившие в первом из современных геноцидов, стали свидетелями и сами пережили жесточайшие преступления, совершённые Отоманской империей. Миллион пятьсот тысяч армян были убиты в результате пыток, изнасилований, убийств, поджогов, утоплений, депортаций как результата претворения в жизнь фашистской идеологии, которая, придя к власти, показала себя нетерпимой к собственным меньшинствам.

Мы боремся за то, чтобы наша трагедия, отмечаемая каждое 24 апреля, послужила сохранению памяти об этих жертвах и помимо прочего, чтобы признание Бразилией этих преступлений против человечности ещё раз подтвердило её однозначную поддержку Прав человека.

Мы не приемлем этого кандидата, распространяющего нетерпимость, насилие и авторитаризм с позиций предрассудков, расизма, ксенофобии, женоненавистничества и гомофобии, не говоря уж о его отношении к пыткам как законной практике и симпатиям к палачам времён военной диктатуры в Бразилии (1964-1985).

Было бы предательским по отношению к нашим предкам и безответственным по отношению к человечеству смириться и смолчать перед лицом открытой атаки на человеческое достоинство и демократические права, которые стоят выше любых политических сил, которая сводится к пропаганде ненависти.

Непримиримо защищая демократию и веря в плюрализм, разнообразие, свободу и равенство, мы, демократы и избиратели кандидатов в президенты самых разнообразных политических взглядов, однозначно не приемля указанную кандидатуру, призываем всех объединиться в этой борьбе и противопоставить себя разделяющим и деструктивным голосам, подобным этому.

Нет Геноциду! Нет Диктатуре! Нет Пыткам! #eleNÃO #онНЕ