Dupnisa Mağarası'na Dokunma

Dupnisa Mağarası'na Dokunma

Başlama tarihi:
8 Şubat 2022
Muhatap:
T. C. Kırklareli Valiliği ve
İmzalar: 1.073Sonraki Hedef: 1.500
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Merve Bayramoğlu

Yarasaların ve kırmızı orman karıncalarının desteğine ihtiyacı var!

Türkiye’nin en önemli mağaralarından biri olan Kırklareli, Demirköy’deki Dupnisa Mağarası ve çevresi, Kırklareli İl Genel Meclisi'nin apart otel projesi kararı nedeniyle tahrip ediliyor.

Dupnisa Mağarası’nın da aralarında bulunduğu B Grubu Mağaralar; doğal, estetik, bilimsel ve ekolojik açıdan değerleri sebebiyle ancak sağlık ve eko-turizm amaçlı faaliyetler için, doğal dengeler dikkate alınarak, ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'ndan izin almak şartı ile kullanılabilecek mağaralar olarak belirtilmektedir.

Dupnisa Mağarası 2. derece sit alanı olup ilgili yönetmeliklerde bu statüdeki mağaraların çevresine yalnızca günübirlik rekreasyon amaçlı yapılara izin verilmişken, apart otel inşaatı yasalara göre suç teşkil etmektedir.

180 milyon yıl önce oluşmuş Dupnisa Mağarası ve çevresi ülkemizdeki yarasa türlerinin dörtte üçüne ev sahipliği yapmaktadır.

Bu yarasa türleri, Türkiye’nin de imzasının bulunduğu uluslararası Bern Sözleşmesi ile koruma altındadır.

Ülkemizde sadece Istranca Ormanları'nda nadir popülasyonlar şeklinde bulunan ve her an yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca koruma altına alınan ve her yıl düzenli olarak izlenen Avrupa Kırmızı Orman Karıncası'nın (Formicapratensis) bazı yuvaları da planlanan tesis alanı projesinin içi ve çevresinde yer almaktadır.

Devam eden inşaat çalışmaları yarasalar ve kırmızı orman karıncaları başta olmak üzere bölgedeki biyoçeşitliliğe geri dönülemez zararlar verecektir. 

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe başkanlığında bir ekip tarafından hazırlanan raporda, "Tesis gece de açık olacak, ışıklandırması, müzik sesi ve insan faaliyetleri yarasaların buradan göç etmesine neden olacaktır" denilmektedir.

Mağaracılık Federasyonu, Doğal Yaşamı Koruma Vakfı ve Istranca Ormanları Kardeşliği tarafından projeye tepki gösterildi. Mağaracılık Federasyonu konuyla ilgili hukuki süreç başlatacağını bildirdi.

Dupnisa Mağarası yaban hayat alanıdır. Apart otel kararı Kırklareli İl Genel Meclisi tarafından iptal edilmelidir. Kaçak inşaat faaliyetleri ivedilikle durdurulmalıdır!

#DupnisayaDokunma

Hemen destekle
İmzalar: 1.073Sonraki Hedef: 1.500
Hemen destekle